Leçon

Bài 1: 

Học phát âm  C – G – GH

Con gà – cái ghế – gõ cưả – guốc gỗ – ghi chép

ĐƯỜNG  – CHUỘT – LƯỢC

 

Ghi tên gọi cuả các hình dưới đây :

Bài 2:

1/- HỒ SƠ CÁ NHÂN:

 

– Họ và tên:

– Ngày tháng năm sinh:

– Nam :                            Nữ :

– Cư ngụ (nơi ở): số nhà:                          Đường:

– Thành phố:                                              Quốc gia:

– Quốc tịch:

– Nghề chuyên môn:

– Số điện thoại (ở nhà, chỗ làm):

 

3/- GIA ĐÌNH :

 

– Ông (nội, ngoại):

– Bà (nội, ngoại):

– Cha (ba, bố):

– Mẹ (má, me):

– Con: (trai, gái):

– Anh:                       – Em:

– Chị:                       – Em:

– Bác:                       – Bác gái:

– Chú:                     – Thím:

– Cô:                       – Dượng:

– Dì:                        – Dượng:

– Cậu:                    – Mợ:

– Cháu ( nội, ngoại) :

– Bà con ( anh họ, chị họ, em họ):

 

2/- BÀI TẬP :

Tôi tên là ———- năm nay tôi được —– tuổi, nhà tôi ở số —- đường ————– thành phố ————-  nước ………….. Gia đình tôi gồm có —— người. Đó là: cha tôi, mẹ tôi, anh (trai) tôi, em trai tôi, chị (gái) tôi, em gái tôi.