Kỷ Niệm Ngũ Niên Khánh Lạc Phổ Hiền Tự (22/05/2017 – 22/05/2022)Thoắt nay đã được Năm năm
Nhớ ngày Khánh Lạc lâm râm khấn cầu
Phổ HIền am tự trời Âu
Như Liên hoa mãi thắm mầu không phai

Được nương thân dưới Phật đài
Lòng người Phật tử luôn hoài khắc tâm
Tri ân Hòa Thượng MinhTâm*
Là người gợi ý nên tầm khuôn viên

Đất rộng xây cất Phổ HIền
Phật tử có chỗ tham thiền tịnh tu
Sư Bà Như Tuấn* tâm từ
Quảng đại lân mẫn chẳng từ gian nan

Trụ trì Lam tự Như Quang
Ni Sư hiền đức rất quan tâm người
Tấm lòng Bồ Tát tuyệt vời
Luôn khuyên Phật tử nhớ lời Chân Như

Phương trượng Như Điển ôn nhu
Nhủ khuyên Phật tử tiến tu từng ngày
Hai Ngàn Mười Bảy đến nay
Mái già Lam được phước dày Phật ban

Có chùa rộng rãi khang trang
Gia Đình Phật Tử họp đoàn thêm vui
Hàng tuần Phật thất đông người
Đồng tu tứ chúng cuộc đời như mơ

Mái chùa khung cảnh nên thơ
Hồ sen ao súng cá lờ lững bơi
Khuôn viên trang nhã gọi mời
Thập phương chư khách viếng ngôi Phổ HIền

Strasbourg, 22/05/2022
Diệu Đạo_Phổ HIền/Pháp

* Sư Ông Minh Tâm viện chủ Khánh Anh tự viên tịch tháng 8/2013.
* Sư Bà Như Tuấn viện chủ Phổ Hiền tự viên tịch tháng 12/2021.

Nay hai Ngài đã trở về An Trú Chân Nguyên

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏