Nhớ Ba

Click here to view full size
 
Nhớ Ba
 
Nén lòng lệ vẫn rơi đầy
Những mong níu lại phút giây bên Người
Xa rồi… đã thật xa xôi
Ba về nước Phật một đời an vui
Gót chân hụt hẫng trên đời
Đeo vành tang trắng nghẹn lời khóc than
Bốn chín ngày mới vừa sang
Hồn ba siêu thóat Niết Bàn tựa nương
Mai này trở lại cố hương
Đâu còn thấy bóng nghiêm đường thân yêu
Tâm con lưu giữ thật nhiều
Ảnh hình kỷ niệm yêu kiều bên Ba
Oai hùng dáng đứng cha già
Cầu thủ đá bóng quê nhà thủa xưa
Nhớ Ba… nói mấy cho vừa
Đêm buồn nhìn ánh sao thưa ngậm ngùi
Ngày tiễn Ba dạ sụt sùi
Nén dòng lệ thảm Ba vui lên đàng
Trời Tây với mảnh khăn tang
Kinh cầu siêu đọc hai hàng lệ rơi
Ba giờ theo Má lên trời

Cút côi con trẻ một đời từ nay.

Diệu Đạo