Ngọn Lửa Diệt Tham Tàn

Click here to view full size

Ngọn Lửa Diệt Tham Tàn

Từ trong bóng đêm lóe ra tia sáng
Ánh lửa hồng soi dáng chị Đồng Xuân
Ngọn vút cao bao phủ cả toàn thân
Người huynh trưởng của gia đình Phật tử

Bao đêm thức trắng ưu sầu tư lự
Buồn cho quê hương lận đận bấp bênh
Vận nước ta sao cứ mãi dập dềnh
Như cánh lục bình theo dòng chảy xiết

Phẩn uất trước lối trị dân cay nghiệt
Của tập đoàn đảng Cộng sản Việt Nam
Dưới hà hiếp dân, hối lộ, gian tham
Trên luồn cúi bọn Tàu ô man rợ

Người yêu nước biểu tình bị bắt bớ
Nhà tù không còn chỗ chứa dân oan
Nhìn đất Mẹ ngày thêm mỗi lầm than
Trong lòng của chị ruột gan quặn thắt

Trời tờ mờ tiếng gà vừa gáy sáng
Ngọn lửa diệt tham tàn vụt cháy cao
LÊ THỊ TUYẾT MAI thục nữ anh hào
Pháp danh ĐỒNG XUÂN tự thiêu vào sáng sớm

Ngọn lửa từ khiến Cộng nô khiếp đảm
Còn hơn nghìn gươm giáo đập vào lưng
Chỉ tay không mà tên tuổi vang lừng
Cả thế giớ không ngừng vinh danh chị

Từ nay hăm ba Tháng Năm là ngày kỵ
Giỗ trang anh thư ý chí kiêu hùng
Vị quốc vong thân dưới ngọn lửa hồng
Vì chánh pháp xả báu thân tứ đại

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ
Xin nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Xin nguyện chư Phật mười phương phổ độ
Nước Việt con mau thoát cảnh bể dâu

A Di Đà Phật nguyện cầu
Hương linh của chị về mau Niết Bàn
Lửa từ rọi sáng nhân gian
Hào quang chánh pháp rụi tàn tâm mê

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp 24.05.2014