Múa: Bóng Hồng Việt Nam

Vũ khúc : Cô Gái Việt Nam

GĐPT Phổ Hiền/ Pháp biểu diễn