2013

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường Tam Bảo:

 

Hộ Trì Tam Bảo:
Diệu Đức (100)

Cúng Dường Tam Bảo:

    Diệu Hương (20) Diệu Mẫn (30) Thiện Mỹ, Diệu Vân (30) Minh Giác, Diệu Hoa (80) Huỳnh Marie (50) Hoa Phúc (20) Diệu Tâm (40) Diệu Ngọc, Quảng Tịnh (20) Diệu Hương (20)Diệu Thanh (20) Diệu Đức (50) Minh Chính (20) Diệu Niệm (20) Diệu Thiện Bé (20) Diệu Thiện Niên (10) Quảng Huệ (50) Diệu Hoà (20) Jacques Hoa (30) Au Appavou Saly (40) Trần Phi Hùng (20) Huỳnh thị Tuyết Nga (20) Trần Văn Phước (20) Nguyễn Thị Nguyệt (50) Triệu Ngọc Bửu (20) Trịnh Thị Nhị (120) Trần Thị Vân Lan (100) Nguyễn Quang Vinh (30) Anne Võ (100) Nguyễn Văn Bình (20) Jacqueline Lotus (20) Diệp Quang Danh (20) Quảng tế (30) Minh Thành (20) Diệu Trí (20) Ẩn danh (25) Diệu Châu Liên (220) Đồng Hoàng (100) Trần Văn Út (50) Lê Thị Anh Hoa (50) Lý Thị Kim Huệ (100) Don pour la pagode (50) Ngô Căn Cường (30) Parreau (100) Tạ Thúy Quỳnh (30) Nguyễn Thị Huê (20) Huỳnh Trí Thái (20)
     Bùi Chị, Diệu Vân (50) Diệu Thiệp, Thúy Hiệp (50) Võ Hoàng Kiếm (25) Diệu Ngọc (20) Vũ Thị Hải yến (20) Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ngọc Thanh (70) GĐ Diệu Duyên (50) Famille Lam (50) Sengchaupheng Chanhthala (10) Kham (50) Famille Lalune et Trần Thị Thuận Cluse (20) Famille Say (10)
     Quảng Lạc (20) Diệu Trang (30) Trịnh Văn Thuận Nguyên Chấn (20) Nguyên Túy (20) Diệu Cát Tường (30) Diệu Hương (20) Diệu Sang, Minh Cảnh (30) Thiện Mỹ, Diệu Vân (30) Diệu Trừ (20) Diệu Thiện (20) Diệu Linh (20) Diệu Mẫn (20) Diệu Hoa (40) Diệu Tân (50) Trần Thị Diệp Diệu Thành (30) Diệu Liên, Hoa Phúc, Diệu Thuận (80) Diệu Hương, Quảng Niệm (30) Nguyễn Ngọc Diệp Diệu Hạnh (30) Quảng Phước (20) Đặng Thúy Liên (100) Nguyễn Tiến Đức (100) Diệu Ngọc, Quảng Tâm (50) Nguyễn Thị Mỹ Dung Diệu Hoa (20) Phạm Thị Trước Diệu Đức (30) Dự Minh Trang (Thu Trang (30) Trần Ngọc Oanh (20) Vương nGô Oanh (20) Thiện Cao (50) Hoàng Hải Âu, Vũ Thị Kim Dung, Hoàng Hồng Phương (50) Lâm Ngọc Anh (50) Trịnh Phong Théo (10) Diệu Đức (50) Diệu Thanh (20) Võ Michelle Diệu Niệm (20) Adamy Hồng Nhung Diệu Gấm (250) Bùi Chị (20) Diệu Phục (20) Trần Anh Nguyên (50) Tường Vi Thanh Ngọc (20) Lê Bạch mai Diệu Huệ (20) Huệ Mai Huỳnh thị Tuyết Nga (20) Phùng Evan (20) Minh Trọng, Diệu Anh (20) Cao Hồng Hân (20) Ưng Thị Thó (30) Diệu Nguyên (230) Minh Nguyên, Diệu Duyên (70) Nguyễn Huy Lam (20)GĐ Mai Huơng Diệu Tịnh (50) Prum Sophie Diệu Tịnh (20) Richard Minh (50)Hoa Xuân (20)Thiện Thùy Vũ Kim Xuyến (50) Vô danh (30) Trâm (20) GĐ Trương Philippe (50) Trần Ngọc Oanh (20) Carre Thyna Diệu Trang (30) Phúc Trang Hải (150) Thông Alain (50)
    Văn Huệ (20) Trần Thị Phải (10) Phạm Thị Yến (10) Nguyễn Thị Nhãn (10) Nguyễn Thị Nguyệt (10) Nguyễn Thị Hằng (10) Nguyễn Cẩm Linh (10) Nguyễn Văn Chín (10) Nguyễn Hoàng Hiếu (10) Nguyễn Hoàng Minh (10) Đỗ Minh Phương (10) Nguyễn Thị Minh Châu (50) Méditation Elisabeth Delatsch (20) Sangha des Colibris (31) Appavou Saly (20) Appavou Charlie (20) Linda Kusakool (30) GĐ Appavou (40) Trần Thị Nghiã (10) Don pour la pagode (330) Nguyễn Thị Ngọc Bích (20)Chị Thon (30) Vũ Thị Hải Yến (20) Alain Rudloff, Ngọc hảo (120) Các Ẩn danh (271) François Nguyễn Hiền (36) Tôn Nguyệt Ly (20) GĐ Appavou (70) Don de la maison de l'Insir (450) Trang, Lộc, Joy Hoie, Mao Khamphion, Phonsay Liane, Phomavongs Souk, Chalevnsouk, Lyandrer, Phonsim, Thipkeo, Riam, Lavoradeth (cùng PT Lào cúng hồi hướng cho cha chị Diệu Tiến (265), Nguyễn Thị Kim (50)