2015

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng chùa mới. Nguyện cầu Phật từ gia hộ cho Chư Liệt vị thân tâm thường lạc, đạo tâm bất thoái , bát nhã hoa khai; đạo nghiệp viên thành

 

Tháng 11/2015:

Châu v Liêm  &Hoa Ngọc (100) Thành Giác &Tịnh Liên (50) gđ Minh Đạó Diệu Qúy (200) Quảng Phước &Diệu Hải (500) Thầy Hạnh Định (100) Lâm Bích Thủy (50) gđ Hạnh Nhân (300 frS) Huỳnh v Trí (100) Ẩn danh (350) Nguyễn t Hải Yến (400) Đìệu Anh (Đức ) (30) Trần thị Mót (1000) Phan Hữu Trí &Hữu Thiện ,Ng t Ngọc Thanh (300)
Bùi Thanh Hải (50) Bành t Hoa (1190 $ Can) Nguyễn Ngọc Đại (40)gđ Nhiên Ảnh (1000) bác P T Trước quyên ơ Mulhouse (450) Ẩn danh MD , DP (2000) Sư Cô  Như Quang (2650)

—————————————————————————————————————————————————-

Tháng 6/2015:

Trần thị Bích Ngọc (1500) Nguyễn thị Hoàng (100) Sư cô Huệ Hạnh (700)  Diệu Tịnh (100us) Đồng Tâm Hội (200) Thanh Ngọc (200) Như Liên (200) Bùi So Phước (70) Phúc ,Trang ,Hải (150) Thu Trang Thúy Huỳnh (60) Nguyễn t Mộng Điệp (500)

———————————————————————————————————————–

Ni sư Diệu Trạm (300) Thượng Tọa Quảng Đạo (300) 
Nguyễn Ngọc Mani (50)Diệu Nhã (50)Hoàng T Cẩm Tố (50)Nguyễn t Gơòng (100) Đổ Vũ Hương (100)Lê Phương Tâm (500)Lê Minh Tâm (50)Lê văn Hoanh (100) Lê Eugenie Mỹ Tâm (100)Lê Quốc Tâm (300) Phùng Ngọc Tâm (500)Phùng Ngọc Hùng (500) Phùng t KIm Anh (500)
Phùng Jacques (1500) Phạm t Trước D Đức (100) Thiện Mỹ (20)Lương t Ngọc Trân (50)
Cô Lan Mulhouse (50)Ngọc Anh (20)Nghiêm Thanh (50) Lê Vinh (100) Huỳnh văn Xền (100)Diệu La- Cao Siêu Muồi (100) Đổ t Kiều Vân (50) gđ Thiện Nhân (100) Lý t Nữ Đồng n (50) Đặng thị Mỹ Hoa (100) Link Marcel (10) Trần Minh Chiêu (200) Diệu (500) Nguyễn t Liên-Diệu Châu (300).
Lê Phước Bảy (100) Diệu Ngọc&Quảng Tấn (150) Nguyễn văn Như (150) Giác Nhã (50) Giác Hạnh đợt 2 (50) Nguyễn v Tài (100)hl Vu t Hoa (1500) Colmal (200)Nguyễn v Minh (120) Quảng Thọ (50) Nguyễn Sơn Jacopeline 150) Quảng Phước & Diệu Vân (1000us)Huỳnh Quốc Cường (100) Đổ t Huê (500) Phùng Ngọc Thu (200) gđ Dặng v Sơn (200)  Phạm văn Bình (1000).
————————————————————————————————————————————————
Thầy Tâm Thành (500) ẩn danh (500) Bành Thẩm Cương (200)  Anne VO (200) Lai Minh Huyền , Đoàn văn Hoàng (120) Phạm Công Tâm (100) SAnasongkham  Jeanne (300) gđ Phùng Ngọc (300 lần 2)
Trần thị Nghĩa (300) Trần Minh Mẫn (600) Lê Phương Lâm (50) Trần thị Lan Phương(50) Hoàng Diệu Linh (50) Minh Hiếu (20) Trần Bích Lan (30)Nguyễn Lệ Phấn , Dũng, Anh Thư (60) Diệu Linh (15)Nguyễn thị Minh Thúy (1000) Lê thị Khánh (1000) Huỳnh Ngọc Anh (100) Hồ Diêm Minh (100)Hồ Khánh Phước (100) Hồ Kim Sinh (50) Minh Nhả (20) Quảng Huệ (50) Trần t Tuyết Anh (50) Trần t Tuyết Mỹ (50) Cao Vĩnh Thành (400) Lê Trương Sinh (50) Nguyễn thị Mỹ  (100) Trần t Duy (300) Hùynh thị Tân (50) Phạm Thanh Thế (50) Diệu Không (200) Kim Phương Lệ (60) Quảng Trực (100) Sư Cô Diệu Quý (500) Đồng Tâm Hội (100)
02 Thầy chùa Vô Lượng Thọ (200)Sư cô Như Quang (5000) Dok thi Nhung+Uyên Nguyên +Alexander Dok (700us) Kim Phương Lệ (60)

———————————————————————————————————————————————–
Nguyễn Sanh Tài (100) Phạm t Châu (30) Nguyễn Ngọc Mani (20) Lý Nguyệt Nga ,L Nguyệt Bửu , L Nguyệt Ngâm (300us)  Sư bà Như Tuấn (700us) Đại Đức Nguyên Hùng (600) Adamy Hồng Nhung (50) Pt ở Pforzheim(200) Famyly Huck (50) nhà hàng Minh Phát (300) Trần t Duy (300) Trần Kim Hải +H Hải Sơn (1000) Sam Ngọc Anh (50) Hoàng Hồng Phương (50) Tiêu Quang Mỹ (500) Cao Triều Giang (200) Võ Nguyễn Hồng Phước (200) Phạm t Châu (500)