Ánh Đạo Vàng

Phim rất hay!!!

Thước phim đi sát với sự tích của Đức Phật Thích Ca