Sám Hối Ca

Lời: Kệ Sám Hối

Sáng tác và trình bày: Lotus Nhi