Đại Lễ Vu Lan ngày 02+03/09/2023 PL.2567

Lễ Vu Lan Báo Hiếu là một trong những ngày đại lễ của Phật giáo Việt Nam, có thể gọi là ngày nhớ về nguồn cội hoặc ăn quả nhớ kẻ trồng cây nhằm khuyên các Phật tử lấy Đạo Hiếu làm đầu là một trong Tứ Ân mà Đức Phật đã dạy chúng ta cần phải luôn quý trọng, giữ gìn và báo đáp bằng sự cung kính, vâng lời, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Vì thế, mỗi hàng năm các Tự Viện khắp nơi luôn tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo HIếu và chùa Phổ Hiền tại Strasbourg Pháp quốc cũng không ngoại lệ.

Ngày thứ bảy, quý Phật tử đến chùa Thọ Bát Quan Trai giới, tuân giữ 5 giới cơ bản nhất của con người trong cuộc sống hằng ngày được nghe những lời Đạo từ của quý chư tôn Thượng Tọa.

         Bông hồng cài áo là biểu tượng nhắc nhở Phật tử lấy hiếu đạo làm đầu. Người cài bông trắng sẽ không bao giờ quên cha mẹ đã khuất, người được gắn bông hồng đỏ sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc khi còn đầy đủ song thân.

Hai ngày Tịnh Tu Thọ Bát Quan Trai và Đại Lễ Vu Lan dưới sự chứng minh và hướng dẫn của:
– Hòa Thượng Thích Quảng Hiền
– Hòa Thượng Thích Tâm Tường
– Thượng Tọa Thích Thông Trí
– Thượng Tọa Thích Pháp Quang
– Đại Đức Thích Nguyên Tuệ
– Ni Sư TN Như Quang cùng chư Ni tại Chùa

Theo chương trình đính kèm sau đây. Kính mời quý Đạo Hữu Phật tử hoan hỷ đến tham dự đông đủ

      Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🙏🌹🙏