Cha Nay Đâu Còn Nưã

 

          Mỗi hàng năm con đều về thăm Ba, cùng chuyện trò về Phật pháp, Ba từ chỗ không đến khi bắt đầu biết và đến gần Phật pháp thì thời gian không còn bao lâu nưã. Rtấ may, ba con nay đã biết niệm Phật hàng ngày, nhất tâm nghĩ đến Phật A Di Đà để xin nương tưạ theo Ngài khi khuất bóng.

Lạ lùng thay! Vi diệu thay!

       Ba cuả con đến ngày ra đi rất là thanh thản nhẹ nhàng, không đau ốm gì cả. Giờ đây, khi ngồi nghĩ lại lòng con không khỏi thấy nao nao hồi tưởng lại khúc phim kỷ niệm trong trí khi hai cha cùng bên nhau. và kể từ đây cha con mình đã vĩnh viễn cách chia. Mỗi lần về thăm nhà thì con sẽ không còn nhìn thấy bóng cha già nưã … Bởi vì…

CHA NAY ĐÂU CÒN NỮA

Thơ : Song Phượng
Nhạc: Ns LMST
Hoà âm: Ns Cao Ngọc Dung
Trình bày: Cs Tâm Thư