2017

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng chùa mới. Nguyện cầu Phật từ gia hộ cho Chư Liệt vị thân tâm thường lạc, đạo tâm bất thoái , bát nhã hoa khai; đạo nghiệp viên thành.

 

 

Danh sách cúng dường xây dựng chùa Phổ Hiền mới ở Strasbourg ( Pháp) của quý đạo hữu ở Đức đợt 3:

 

Nguyễn Đức Mạnh ( Imbiss Bảo Anh Ludwigshafen) 50€, Huỳnh Thị Thu Cúc (Imbiss Bảo Anh Ludwigshafen) 50€, Dương Chị Mai ( Europe Sky Mannheim) 20€, Nguyễn Thị Bảy ( Ludwigshafen) 30€, Lê Nguyên Châu ( Asia Nguyên Châu) 50€, Kai & Tuyền (Mannheim) 50€, g/d PT Hoàng mạnh Hùng (VN) 20€, g/d PT Hoàng Anh Dũng (VN) 20€, g/d PT Đỗ Thanh Thủy (VN) 10€, Trần Thị Phương Dung (VN) 10€, g/d Chu Văn Tấn ( Ludwigshafen) 50€, Thị Quang Ngô Quang Huy ( Ludwigshafen) 50€, Thiện Độ Ngô Quang Đức (Ludwigshafen) 50€, Thiện Chơn Ngô Quang Vinh (Ludwigshafen) 50€. Lưu Ngọc Lan ( Ludwigshafen) Hằng ứng Nghiệp chướng tiêu trừ 50€, Lâm Sư Vinh ( Ludwigshafen) 10€, Lâm Thanh Vân ( Ludwigshafen) 10€, Lâm Sư Bảo ( Ludwigshafen) 10€, Lâm Gia Linh ( Ludwigshafen) 10€, Nguyễn thị thu Huyền và Nguyễn Quốc Hưng 10€

Cúng dường xây dựng chùa định kỳ hàng tháng: Thị Quang Ngô Quang Huy ( Ludwigshafen) 20€ ( bắt đầu từ 01/2017)