2016

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cho mượn hội thiện:

 

– Kiefer Reinhold (3000)
– Bùi Chi-Ngọc Phúc (2000)
– Nguyễn Thị Mỹ Anh ( 500)
– Nhóm bạn gđ Thu Giàu (1400)
– Sư Bà Như Tuấn (70300)
– Nguyễn Huy Chiến (5000)
– Tâm Bạch (20000)
– Diệp Quang Huy & Phạm T Ánh Nguyệt (5000)
– GĐ Phan Văn Thanh (100000)
– Diệp Thị Kim Ngân (3000)
– Nguyễn Phước Long & Nguyễn Huy Lam (1000)
– Nguyễn Thị Tú (1000)
– Lương Hoàng Tuấn/ Berlin (20000)