Cha Nay Đâu Còn Nữa

Click here to view full size
 
Cha nay đâu còn nữa
Điểm tựa đã không còn
Nhớ những năm về trước
Ấm nồng tình cha con
 
Chừ đôi nơi cách trở
Cha tịnh độ phương Tây
Bên trời Âu con ở
                                                                                               Thương nhớ cha từng ngày
 
Bài thơ xưa con viết
Kính cẩn dâng cha già
Mỗi một lần tiễn biệt
Nhìn cha lệ lòng sa
 
Dâng hương linh từ phụ
Bài Tâm Thư Gởi Cha
Cùng nỗi lòng trăn trở
Khi nhìn ảnh Cha già
 
Hết rồi những ngày tháng
Trò chuyện tiếng cười vang
Cha tôi nay quá vãng
Nước Di Đà Lạc An…

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư
A Di Đà Phật Cha Từ đưa tay
Mở rộng cánh cửa phương Tây
Cha con nương tựa từ nay Vĩnh Hằng.
 

Diệu Đạo