Tu học bậc SEN NON

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

__________________________________________________

BẬC SEN NON

 
 
 

 

(Phù hiệu Bậc Sen Non chỉ là hình minh họa, chưa được quy định thống nhất)

Thời gian tu học: Không quy định thời gian.

A.  KIẾN THỨC:

 1. Tập quan sát và phân biệt hình ảnh Chư Phật và Bồ tát (Phật: Thích Ca, A Di Đà, Di Lặc. Bồ tát: Quan Thế Âm, Văn Thù, Địa Tạng …) <Phật bảo>.
 2. Tập quan sát, kính trọng và gìn giữ <Pháp bảo> : Kinh sách
 3. Giới thiệu và cho các em làm quen với Chư Tăng, Ni <Tăng bảo>.
 4. Tập quan sát và phân biệt các loại Pháp khí đơn giản: Đại hồng chung, chuông gia trì, mõ ….
 5. Giới thiệu hình ảnh các ngôi chùa, tháp, cổng tam quan, chánh điện, bàn thờ Phật.
 6. Kể các câu chuyện thiện và hướng dẫn các em làm việc thiện.
 7. Giải thích và khuyến khích việc bố thí và phóng sanh.
 8. Hiếu đạo với ông bà, cha mẹ; thương yêu anh chị em, bạn bè; giúp đỡ người tàn tật.

B.  RÈN LUYỆN:

 1. Kể chuyện: Lòng hiếu chim Oanh vũ – Cử chỉ nhân từ  chim Oanh Vũ – Con voi hiếu nghĩa.
 2. Biết cách chấp tay, xá và lạy.

C.  TU DƯỠNG:

 1. Tập đồ và tô màu; vẽ nét thẳng, nét cong, nét xiên, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hoa, quả (đơn giản), ngôi chùa của em.
 2. Cách xếp hàng theo Đàn, Đoàn: Vòng tròn, quay vòng tròn …
 3. Các trò chơi đơn giản để luyện tay chân, tai, mắt, thân thể …
 4. Thể dục: Những động tác tay chân dễ nhớ.
 5. Văn nghệ: Các bài hát ngắn có điệu bộ.
 6. Khoa học thường thức: Đánh răng, súc miệng, rửa mặt, rửa chân tay …