Giao thừa Xuân Ất Mùi-2015

 

Xuân đến xuân đi xuân lại về
Mơ ngày sum họp tết làng quê
Khói hương nghi ngút làm thêm nhớ
Xuân ở phương Nam… dạ não nề

Đến chùa lễ Phật ở trời Tây
Cầm nén nhang thơm dạ ngất ngây
Phật tử tựu tề nơi chánh điện
Thời kinh Di Lặc phước đong đầy

Diệu Đạo

Hình ảnh đêm giao thừa tại Phổ Hiền tự dưới sự chứng minh của Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn và Sư cô trụ trì Thích Nữ Như Quang.

https://plus.google.com/…/11568…/albums/6148629785318703617…