Trời Vào Thu

Xướng hoạ thơ Đường:

Click here to view full size

Bài xướng

TRỜI VÀO THU

Tuổi trời thấm thoắt đã vào Thu
Rừng lá vàng rơi dệt mộng mơ
Dĩ vãng đã qua nào tiếc nuối
Tương lai chưa tới há mong chờ
Vuốt làn tóc bạc khơi thi hứng
Xoa nếp da nhăn gợi tứ thơ
Nở đóa hoa lòng vui hiện tại
Thong dong ta nhẹ bước vân du.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(Virginia, mùa Thu 2014)

Click here to view full size

Bài Hoạ1:

TRỜI VÀO THU

Vàng lá quanh mình rộ bóng thu
Cây rừng xao xác giữa đêm mơ
Nào vương tiền bạc mà mong ngóng
Chẳng lụy lợi danh để đợi chờ
Tự tại đi tìm vài ý phú
An nhiên ngồi dệt mấy vần thơ
Lên chùa lễ Phật vui tâm Pháp
Dũ sạch não phiền để lạc du…/.

Minh Đạo-Dương Đức Lộc

Click here to view full size

Bài hoạ 2:

GIÓ THU

Nắng đã vàng thu… lại gió thu
Nghược dòng ký vãng, cánh hồng mơ
Lối vào Hoa Tạng, Chuông Vi Diệu…
Nẻo đến Chân Như, Biển Huệ chờ
Gió sớm thanh thanh, Hưong Tịnh Khiết
Mây chiều bát ngát, Tiếng Bình Thơ
Vào Thu ai gọi! Hồn Thiên Cổ…
Trăng sáng đỉnh trời, Trăng lãng du…

TUỆ NGA
(Oregon, muà Thu 2014)

Click here to view full size

Bài hoạ 3:

ĐÃ VÀO THU

Thấy lá thay màu biết đã Thu
Lâng lâng hồn lạc giưã rừng mơ
Khoan thai bước dạo lòng thanh tịnh
Lãng đãng hồn quên những ngóng chờ
Huyễn mộng trần gian nào vướng mắt
Trầm kha thế tục chỉ còn thơ
Bên nghiêng bút phẩy vài con chữ
Trỗi giọng ngân nga theo phím du…

Song Phượng-Diệu Đạo/Pháp
(Thu 2014)