Lễ Rằm Thượng Nguyên (01 & 02.02.2020)

"Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm Tháng Giêng"


          Hai ngày cuối tuần 01 và 02/02/2020 với sự chứng minh và hướng dẫn tu tập thọ bát Quan Trai. TTT Minh Định trụ trì chùa Kim Quang/Paris đã đến Phổ Hiền tự khai thị đầu năm cho bà con Phật tử.
          Câu nói của Thầy thật gây ấn tượng trong lòng mọi người: "Giác Ngộ không phải để thành Phật hay Bồ Tát. Việc ăn chay, giữ gìn thân khẩu ý thật tốt, biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ cũng như biết điều ngự bản thân mình cũng là một phương cách dẫn đến sự giác ngộ".

       Hàng Phật tử chúng con vô cùng biết ơn sự quang lâm của Thầy, những điều Thầy nói ai cũng hiểu có điều chưa thực hành đến nơi chốn. Xin nguyện sẽ cố gắng hành trì và tu tập nhiều hơn để cho Tam Nghiệp được lắng đọng và ngày càng tinh tấn.

Cầu chúc Thượng Tọa luôn pháp thể khinh an để dị độ chúng sinh khắp mọi nơi và Đạo quả mau viên thành.

Nam Mô Đương Lai hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 🙏🙏🙏