Xây dựng chùa mới

2016

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường xây dựng chùa mới. Nguyện cầu Phật từ gia hộ cho Chư Liệt vị thân tâm thường lạc, đạo tâm bất thoái , bát nhã hoa khai; đạo nghiệp viên thành.

 

Tháng 05/2016:

Trương V Hùng (1000) Khum Pha La-Tường Ngọc (200USD) Tạ Mạnh Toàn (100) Auger Trịnh T Xuân (500) Lê Phú (100) Diệu Khánh (200) Quách V Tỷ&Lê T Muội (400)

—————————————————————————————————————–

Tháng 04/2016:

Thị Liên Barthel và các bạn (170) Ngọc Nga, Pascal Roy (20) SC Như Quang (200) Trương Quốc Nam (200) Võ T Thùy Lâm (10) Diệu Sự (20) Châu Ngọc Anh (100) Trần Tinh Sila (50) Ngô Minh Huệ (40) HL Lê T Hương-Diệu Xuân (200) Võ Hoàng Kiếm (2000) HL Ng T Nguyệt-Diệu Nguyên (2000 chèque)

Phật Tử Phần Lan: Nguyên Thảo (100) Ng T Bé Tiên (50) Võ T Thùy Linh-Đồng Hiền (50) Đỗ T Tiến (50) Ng T Hương (10) Diệu Pháp (40) Đinh Quang Duy Leon (100) Vũ T Thu Phượng- Như Tâm (30) Trần T Ngọc (30) Đoàn T Nhi (50) Bùi T Cầu (50)

Phật Tử Hoa Kỳ: Huỳnh T Quý Nghĩa-Đồng Nhân & Phạm Đức Hiếu-Minh Thảo (100USD) Huỳnh Hồng-Đồng Hồng (30USD) Vivian Chi Trần & Thái V Thành (100USD)

——————————————————————————————————————

Tháng 03/2016:

Hoàng Dũng (1000 chèque) Lê V Quang (500 chèque) Lê Nhật Nam (200 chèque) Ng V Trí (100 chèque) Phạm Mạnh Vi-Quảng Tế & Hứa T Huỳnh Hoa, Diệu Hoa (3000) Các cháu Sư Bà (1100 CHF) Trần T Bích Ngọc & Mai Việt Trung (100) Trần Kim Anh (100) Lê Đắc Thông, Nguyên Nhất (300) Trịnh T Minh Nguyệt (200) GDPTVN Pháp quốc (660) Phụ Huynh GĐPT (310) GĐ 2em OV Quảng Đức Viviane &Vincent (50) Trịnh Mạnh Chương&Diệp T Thanh Nga (100) 

—————————————————————————————————————–

Tháng 02/2016:

Đồng Kế Thiện Cao (100) Tú Phương Kha, Diệu Hồng (200) Huỳnh Tiết Liễu (100) Nguyễn Marcel, Tạ T Bích Liễu (100) Trần Kim Anh (100) Lê T Niên (500) Sư Bà (500) Đạt & Linh (2000) Khoa & Nga (100) Diệu Hằng (500) Loan & Thôi (100) Minh Man (90) Trần T Duy (500) Ngô V Học (100) Trần Minh Mẫn (300) Ng T Phương Linh (200) Thiện Thọ (100) Hồ Kim Sanh (100) GĐ Ng Tấn Hổ (800) Trương Xuân Mai (100) Tạ Minh Toàn (100) Sư Cô Như Quang (300) Chi Hội Karsruhe (200) Minh Tâm (50) Thượng Tọa Minh Định (500)  Diệu Hưởng (300) Dương T Tâm (100) Trịnh T Đào (100) Trịnh T Anh Đào (20) Hoàng Mạnh Cường (100)