Thiền Niệm

 

Thiền Niệm

Ung dung môi điểm nụ cười
Để hồn an lạc giưã đời phù du

Hào quang soi sáng tâm mù
An nhiên tự tại tịnh tu tham thiền

Dòng đời cứ mãi biến thiên
Bao giờ mới dứt???_ lụy phiền mà chi!
Thôi thì cứ hãy như ri
Từ bi hỷ xả…tức thì lạc an

Nước Cam Lồ Mẹ phát ban
Từng giọt rơi xuống trong ngần rơi rơi

Tâm từ trải khắp muôn nơi
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười yêu thương

Thân tâm thanh thoát lạ thường
Hồn say quên cõi vô thường trần gian

Diệu Đạo 04.03.2014