Khóa Học Phật Pháp Âu châu kỳ 26 tại Thụy Sỹ

Nam Mô A Di Đà Phật

Thông báo: Quý Phật tử và các em GĐPT chùa Phổ Hiền và các tỉnh lân cận thân quý.

Nhận trách nhiệm với Thượng Tọa Thích Quảng Đạo chùa Khánh Anh/ Paris và Sư Cô Thích Nữ Như Quang-trụ trì chùa Phổ Hiền, Diệu Đạo sẽ là người đại diện cho đơn vị Phổ Hiền để ghi danh sách, nhận tiền học phí của quý Phật tử và các em đòan sinh GĐPT Phổ Hiền tham gia .

Khóa tu học Phật Pháp Âu châu kỳ thứ 26 tổ chức tại Fribourg –Thụy Sỹ.  

-Thời gian từ 30.06.2014 đến 10.07.2014 

– Địa điểm: 

Camp de Schwarzsee

Lager 119 – CH 1716 – Schwarzsee, Suisse

Portable : + 41 (0) 79.439.5215. fixe : + 41 (0) 264.121.124

http ://www.ferienheime.ch/fr/house/detail/6

 

Vậy nếu quý Phật tử tại Strasbourg và các tỉnh lân cận của nước Đức muốn tham dự xin điền tên vào phiếu ghi danh (để ở chùa) rồi gởi cho DĐ.  Thời hạn chót ghi danh là cuối tháng 4 (30.04.2014) để DĐ rõ số lượng người đi mà hợp đồng thuê xe car sớm bởi trễ quá sẽ không còn hoặc không đúng thời gian như chúng ta mong muốn.

** Nếu là đoàn sinh GĐPT thì phải có chữ ký của Cha Mẹ và ghi danh trực tiếp với cô DĐ trong kỳ sinh hoạt tới.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 Diệu Đạo