Chương Trình Sinh Hoạt GĐPT năm học 2021 – 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2021 đến tháng 02/202

Tháng

(Mois)

 Ngày

(Date)

 

 

 

Thời gian sinh hoạt

(Horaire)

 

 

 

Chương trình sinh hoạt

(Active Programme)

 

 

 

Ghi chú

(Note)

 

 

 

Sept-2021

 

12/09 (chủ nhật)

12/09 (dimanche)    

 

Từ 15h-17h

(De15h-17h)

Khai giảng lớp tiếng Việt và sinh hoạt GĐPT

(La rentrée cours Vietnamien et activité GĐPT)

Đồng phục

(Uniforme)

Oct-2021

03/10 (chủ nhật)

17/10 (chủ nhật)

31/10 (chủ nhật)

 

 

Từ 14h-17h

Từ 14h-17h

Từ 09h-17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt

TRẠI PHỔ HIỀN 17 – CHU NIÊN LẦN THỨ 28

(Le camp PHOHIEN 17 – Anniversaire 28ème)

 

Đồng phục

Đồng phục

Đồng phục

 

 

Nov-2021

14/11 (chủ nhật)

28/11 (chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt, Tập múa Tết

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt, Tập múa Tết

 

Đồng phục

Đồng phục

Déc-2021

12/12 (chủ nhật)

26/12 (chủ nhật)

 

Từ 14h – 17h

Từ 09h – 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt, Tập múa Tết

Sinh hoạt cả ngày, Tập múa cho Tết

Đồng phục

Đồng phục

Janv-2022

 

16/01 (Chủ nhật)

30/01 (Chủ nhật)

 

 

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt, tập múa cho Tết

Sinh hoạt GĐPT, Lớp tiếng Việt, tập múa cho Tết

 

 

Đồng phục

Đồng phục

 

Févr-2022

 

06/02 (Chủ nhật)

 

 

Từ 09h – 17h

 

 

Sinh hoạt cả ngày, tổng dợt múa cho Tết Nhâm Dần

 

 

Đồng phục

 

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     311, Route de Wantzenau – 67000 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

 Diệu Đạo (Song Phượng)

 06 11 24 13 91

 Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn