2016

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường và hộ trì Tam Bảo.
 Nguyện cầu Phật từ gia hộ đến toàn thể Chư liệt vị cùng gia quyến thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố, bát nhã hoa khai, đạo nghiệp viên thành

 

HỘ TRÌ TAM BẢO:

Phan Bảo Hoàng Hugo (150)
HL Nguyên Độ & Nguyên Ngộ (150)
Huy & Nguyệt (100)
Nguyễn Sanh Tài (120)
Bùi Thị Mật (60)
Nguyễn Thị Nga (120)
Nguyễn Céline (100)
Trương Monique (250)
Nhóm Thu Giàu (370)
Nguyễn Thị Thu Thủy (240)
Nguyễn Thị Tuyết Nhung (120)
Trần Ngọc Mai (200)
Diệu Niệm (120)
Nguyễn Thị Đời (25 trong 5 tháng)
Hà Thị Thanh Tâm (25 trong 5 tháng)
Phúc Ân, Valin, Valinda (120)

 

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO:

– Tháng 8 và 9:

HL Hà V Nam (400) Trịnh V Nhiều (50) Trịnh T Danh (100) gđ Lê Ngọc Toàn (200) Sommas T Hạnh (20) Cậu Tám và con cháu họ Trương (260) Au Appavou Kim Xuân (100) Hoàng Hồng Phương (50) Sam Ngọc Anh (50) Phan T Mộng THoa (50) Nguyễn Tiến Hùng (20) Trần V Út (50) Ẩn danh (70) Trần T Bích Ngọc (100) Vũ Céline (20) Hoàng Cửu, Thanh Chánh (20) Nguyễn Rosalie (20) Lại Minh Huye-2n (10) Ẩn danh (746) Sangha Colibris (150) Nguyễn T Minh Châu (10) D.Hồng cho HL MInh Nguyện (100) Minh Chân, Ngọc Phúc (300) Trần T Kim Anh (50) HL Nguyễn Xuân Hùng (150) Parraud André (300) Mỹ Dung (10) Nguyễn V Tặng (100) Kha T Keo (10) Hà Minh Dũng, Hồng Châu (20) Trịnh T Hiêm, Lâm T Sang (20) Trần T Bé (30) François Kirsch (26) Raymon Messelis (100) Michel Nguyễn (50) Claude Bourich (35) Phạm T Cúc (30) Thủy Tiên (20) Lâm Gia Linh (15) Nguyễn Hữu Định (50) Nguyễn Diên Sự (20) Diệp Mỹ Quang (20) HL Vũ T Hoa (30) Diệu Lành (100) Huỳnh T Tân (30) Tú Phượng Kha (30) Nguyễn Huỳnh Bryan (50) Ngọc Châu (30) Phan T Cúc (15) Diệu Linh (20) Minh Tâm (10) Lê Phương Tâm (20) Nguyễn T Ru (20).

* Cúng dường phẩm vật: 
   Dũng cúng thức ăn chay (450)

Tháng 05:

Tạ V Phát (50) Đỗ V Giàu (150) Ng Tiến Hùng (20) Thanh Vương & Thiện Thảo (100) cho HL Đỗ V Giàu (( Ng T Hường (20) Cao Mỹ Hằng (20) chị Nga (10) Lê Bửu Quận (100) Tạ T Kim Lan (50) Diệu Đông (50) các ẩn danh (445) Ché Lam Phà (100) Thiện Hỷ (50) Thảo & Diễm Nguyên (60) Diệu Dược (10) Ng T Mộng Điệp (50) Phan T Minh Thoa (50) Vương Tuyết Sơn (50) ẩn danh ở Đức (50) Trịnh T Danh (100) Jean Théolo & Lê T Nghiã (100))

* Cúng dường phẩm vật: 
 – Hoa Lý: cúng 85 bánh bía và 55 bánh dẻo
– Diệu Vân và Thiện Mỹ: cúng 2 vĩ bánh đậu xanh, 2 vĩ chuối nướng, 160 bánh xu xê
Oanh và Quang: cúng 12 hộp bánh bía nhỏ

– Tháng 04:

3 vị chi hội Karlsurhe (70) HL Lê T Hương-Diệu Xuân (100) Sâm Ngọc Anh (50) Minh Phước (100) bạn của Sang (50) Lê T Thuy Thủy-Diệu Vân (70) Nga (20)1 vị a-3n danh (30) Dương Lê T Thu Vân (50) Sangha Colibris (35) Diệu Nguyên (200) Võ V Hai (200) Các ẩn danh (560) Lê Mỹ Trang (100) Diệu Ngọc (12) Lê Hữu Hoan (10) Ng Minh Điển (10) Ng Yến Nhi (10) Ng V Minh (10) Ng T Ngọc Thúy (10) Sangha des Colibris (132,83) Trương Quốc Nam (100) Hoàng Hồng Nhung (100) Quảng Chương & Huệc Viên (100) Dương T Kim Dung (50) Ng Xuân Thủy (100) Ng T Phụng (100) Minh Nguyện (50) Sầm Ngọc Lan (30) Lâm T Phol (30) Ng V Hùng (20) Diệu Anh (20) Tắc Duyên (20) Nhóm Thu Giàu (700) AC Ba Xuyên (210) Diệu Hoa (40) Tô T Tuye-1t Hoa hồi hướng HL Tô Sán Sủng (100)  Hạnh Nhân & Như Đạo (100) Lưu Phước Thành (50) Diệu Hậu (50) Diệu Niệm (20) Trà My (50) GĐ Lý Nghĩa (50) Tuyết Linh (20) Phạm T Châu (50) Triệu Ngọc Bửu (20) Ng T Nho (20) Ong T Thó (50) Huỳnh T Nhị (30) Lê T Ngọc Bích (20) Ng T Tuyết (10) Huỳnh V Ten (20) Ng Tie-1n Hùng (20) Đoàn V Hoàn & Lại Minh Huye-2n (100) Sangha Colibris (78)

– Tháng 03:

Tâm Bạch (1000) Bích Hường (30) Trần T Duy-Diệu Tâm (100) GĐ Ng Hoàng Việt & Đặng Thúy Lan (50) Mai – Xuân – Hoa (25) Dương T Kim Dung (300) GĐ Mai (100) Kim Xuân (100) Trương T Thu Phúc (20) GĐ Viên Trí (200) GĐPT Thiện Minh (410) SC Nhuận Lương (50) Thanh Thảo/Lyon (10) Phạm T Trước-Diệu Đức (150) Dương Lê T Thu Vân & con D. Alain (50) 7 vị ẩn danh (195,40)

– Tháng 02: 

Phạm T Châu (50) Sangha Colibris (27) Ẩn danh (2242) Phu2nh Chi (40) Phạm Hữu Chương (20)Trần Trung Dũng (30) Ng T Tú Dietrich (50) Ng Tiến Hùng (30) Dương H Phượng (40) Trương Thanh Thủy (20) Trần T Tuyết Anh & Tuye-1t Mỹ (40) Ng T Tuyết (20) Goetz T Hậu (20) Bou Phan Dary (50) Trương T Kheo (50) Lê Ta-1n Út (20) Lê Bửu Quận (20) Ng T Quốc An (15) Trần T Nga (20) Trương Thanh Tùng (20) Ng Tim René (20) Diệu Đông (50) Thái Thiệt Sang (50) Ng Trần Kim Phượng (20) Trần T Bích Ngọc (50) Triệu Bình (50) Lai Minh Huyền (5) Ngô Vi Lavanh (20) Võ Đinh Hoàn (20) Minh Tú (20) Cao Mỹ Hằng (50) Vũ T Hải Yến (20) Nhuận Tịnh (10) Thông (10) Ẩn danh (885) Bùi T Mật (35) Ng V Nhị (10) Huỳnh T Tâm (25) Hoàng Đức Thắng (50) Ng Tiến Hùng (20) Nhật Trọng (60) Jean Lerot Thibet (30) Quách Quế Vinh (20) Lý Thanh hương (100) Sang Thiện tâm (50) Ng T Hoàn (30) Thiện Bảo (50) Thái Sền (5) Lê V Pha (50) Đức, Đường, Sơn, Nghĩa (100) Đoàn Hà Vi (20) Lưu Hạnh Dung (50) Hv Fv John (20)Vũ T Minh Hằng (20) Trương Xuân Mai (50) Vương Lộc Khanh (50) Ng Cộng Willa (30) Ng T Goong (100) Trần V Lâm (20) Trương T Hải Đường (17) Tôn Nguyệt Ly (20) Nha Trang (20) Trương Cẩm Phát (150) Huỳnh T Yến (100) Ng T Mộng Lan (50) Chị Thon (50) Đào Quốc Việt (10) Trần Hoàng Anh (50) Trương Thanh Tùng (60) Trần T Viền & Lý Anh Kiệt (50) Minh Tâm (50) Bùi T Lan (20) Ng T Ngọc Dung (20) Lưu Ngọc Dung (20) Sangha Colibris (28) Tạ Mạnh Toàn & Ng Hoài Phương (100) Tuye-1t Mai Populo (50) Tạ Bảo (50) Cô Khiêm (50) Cô Tâm (50) Ô. Trần (20) Ô. Nguyễn (20) Trần T Tuyết Trinh (20) Trần Minh Sơn & Loan (20) Vũ Đức Hải (40) Ng Hoàng Dũng (50) Ẩn danh (240) Hoàng Xuân Ha-5u (50) Phạm V Cương (20) Võ Mỹ Thanh (20) Trần T Diệp (30) Đồng Hoàng (40) Diệu Hương (20) Diệu Nguyên (30) Diệp Quan San (50) Diệu Thành (10) Diệu Ngọc & Quảng Tâm (100)lê Ngọc Nhã (30) Lưu Kiến Sanh (20) Lại Minh Huyền (50) Diệu Hoàng (20) Ng T Tú Dietrich (50) Ẩn danh (60) Diệu Không (20) Lâm T Phol (15) Hoàng T Cẩm Tố (100) Trịnh T Đào (50) Ng T Thu (10) Hoàng Phương Trang (50) Hoàng Phương Anh (50) Diệu Đức PPT (50) Ng Cao Đạt (50) Trần V Phước (20) Hoàng Phi Điệp (10) Ng T Mỹ Sinh (10) Hoàng Mạnh Cường (20) Cao Hồng Hân (30) Võ T Nở (10) Quảng Hưng (20) Ng T Lệ Thanh (50) Tống Anh Dũng (20) Hoàng Fabien (20) Ng T Tuye-1t Nhung (30) Ng T Tuyết Ngọc (20) Diệu Niệm (20) Trần Ngọc Nhạc (20) Diệu Hạnh (30) Đào V Quang (20) Phạm Lê T Kim Hoa (20) Lebezon Solange (20) Vũ T Thanh (10) Diệu Linh (30) Phan T Thúy Nga (20) Phạm T Châu (50) Diệu Định (60) Huỳnh T Ngọc Diệp (10) Sangha des Colibris (37)