Lễ vía Phật A Di Đà(10-11.01.2015)

Con xin đảnh lễ Phật Đà
Nguyện tu tinh tấn thoát ra bể trần

 

 

Hàng năm vào ngày 17 tháng 11 Âm Lịch là ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Vào ngày này Phật tử thường chú tâm niệm hồng danh của Ngài. Năm nay chùa Phổ Hiền tổ chức hai ngày Tu Bát Quan Trai dưới sự chủ lễ và hướng dẫn  của HTT Trí Minh đến từ Na Uy. Rất đông Phật tử đến từ  Đức quốc và Phật tử tại địa phương Strasbourg và Mulhouse đến tham dự.
Trong hai ngày tu Hòa Thượng đã dạy những bài pháp, những đạo từ rất tuyệt diệu nhằm sách tấn các Phật tử chăm lo tu tập, luôn chú tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà, chuyên tâm tu tập để chuyển thân và tâm trở về bản thể thuần khiết nhất của con người.
Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ chúng sinh. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo, chánh báo xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện.
Cùng hướng về Ngài với 48 Đại Nguyện hàng Phật tử chúng ta nguyện noi theo gương của Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực lạc (Tịnh độ), xin phát tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu khi lâm chung sinh về Cực lạc, tu chứng lên bậc Bất thối, rồi trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà con quyến thuộc và tất cả chúng sinh tu hành, đồng thành Phật đạo. 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

Link album hai ngày Huân Tu:

https://plus.google.com/photos/102928714763217877502/albums/6103822158145611873