Đại lễ Phật Đản PL2558

Đại lễ Phật Đản PL 2558 và Tưởng niệm 39 năm Quốc Hận
Tại Quốc Hội Âu Châu và Nghị Viện Âu Châu – Pháp quốc
Ngày 13 tháng 05 năm 2014

Thực hiện: Duy Phương