Một Cánh Hoa Ưu Đàm Vừa Mới Rụng
Cung Tiễn Sư Bà thượng Như hạ Tuấn – Viện chủ chùa Phồ Hiền/Pháp
Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Một cánh hoa Ưu Đàm vừa mới rụng
Đó là Sư Bà viện chủ Phổ Hiền
Ngài thâu thần tịch về cõi Tây Thiên
Nương Ánh Đạo Vàng cao đăng Phật quốc

Phật tử chúng con ngày nay có được
Lam tự Phổ Hiền trên đất nước Tây
Tình thương của Ngài như bát nước đầy
Về Strasbourg dựng xây ngôi Lam tự

Một phước duyên lớn cho hàng Phật tử
Có ngôi Tam Bảo tu tập cầu kinh
Trau giồi trí tuệ đức năng cho mình
Tinh tấn kiên định vãng sinh Tịnh Độ

Kể từ ngày ấy chúng con có chỗ
Vân tập về lễ Phật mỗi hàng tuần
Vườn hoa Sen Trắng cũng nở đầy sân
Ngày mỗi ngày tình càng thêm thân ái

Và bây giờ thì chúng con mãi mãi
Sẽ không còn được tiếp cận Sư Bà
Ngài đã viên mãn Giác Ngộ Giác Tha
Niềm thương nhớ giờ chỉ là hoài niệm

Phật tử Phổ Hiền chúng con tưởng mến
Gối quỳ ngũ vóc xin thành kính dâng
Những nén trầm hương tiễn đưa thành kính 
Cung tiễn Sư Bà Phật Quốc Cao Đăng

Strasbourg ngày 14/12/2021
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
 

CÁO PHÓ- Tân viên tịch – Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn

 

 

Kính mời xem tiểu sử của Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn – Sư Bà viện chủ Phổ Hiền tự
https://quangduc.com/…/tieu-su-co-ni-truong-thich-nu…

Kính mời xem hình ảnh Khánh Tuế 87 tuổi của Sư Bà cách đây 2 năm:
https://quangduc.com/…/ni-truong-thich-nu-nhu-tuan-vua…

(Hình ảnh và thông báo lấy từ trang nhà https://quangduc.com/)