2014 (6 tháng cuối)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 08/2014 đến tháng 02/2015

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

08

16/08    (Chủ nhật)

 

từ 9giờ30 đến 13 giờ

Lễ Vu Lan và bông hồng cài áo

 

Đồng phục GĐPT

 

09

06/09  (Thứ bảy)

21/09 (chủ nhật)

từ 15 giờ đến 20 giờ

từ 14 giờ đến 17 giờ

Trung Thukhai giảng khoá học GĐPT 2013-2014

Sinh hoạt GĐPT và lớp Việt ngữ

 

14h-18h  Ovũ lớn + Thiếu Thanh

10

05/10 (Chủ nhật)

19/10 (Chủ nhật)

 

từ 14 giờ đến 17 giờ

từ 14 giờ đến 17 giờ

 

Sinh hoạt GĐPT và lớp Việt ngữ

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ và Tập muá

 

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

14h-18h Ovũ lớn + Thiếu Thanh

11

01+02/11 (Thứ bảy và chủ nhật) 

 

16/11   (Chủ nhật)

30/11 (Chủ nhật)

 

từ 9g sáng thứ bảy đến 15 g chiều chủ nhật

từ 14 giờ đến 17 giờ

từ 14 giờ đến 17 giờ

Trại Phổ Hiền 7 (học Phật pháp, tiếng Việt, tập muá) Sinh Nhật GĐPT PH 19 năm

 

Sinh hoạt GĐPT và Lớp Việt Ngữ

Sinh hoạt GĐPT và Lớp Việt ngữ

Oanh Vũ tối thứ bảy có thể được Ba Mẹ đưa về nhà ngủ, sáng chủ nhật lên lễ Phật và sinh hoạt tiếp

 

 

12

14/12 (Chủ nhật)

28/12 (Chủ nhật)

từ 14 giờ đến 17 giờ

từ 10g sáng đến 18g chiều

Sinh hoạt GĐPT và Lớp Việt ngữ

Tập muá chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán

(OV nhỏ đi cinéma sáng chủ nhật)

 

01/2014

04/01 (Chủ nhật)

18/01 (Chủ nhật)

từ 14 giờ đến 17 giờ

từ 14 giờ đến 17 giờ

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá) và Lớp Việt Ngữ

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá) và Lớp Việt Ngữ

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

02/2014

01/02 (Chủ nhật)

18/02 (Thứ Tư )

19/02 (Thứ Năm)

21/02 (Thứ Bảy)

Từ 14giờ đến 17 giờ

Lễ Giao Thưà ẤTMÙI

Mồng Một Tết

Từ 14giờ đến 23giờ

 

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá)

Lễ Phật đầu năm theo Ba Mẹ và gia đình

 

VĂN NGHỆ XUÂN ẤT MÙI tại sale Culturel Neudorf

 

Theo chương trình cuả Chuà

 

Oanh vũ nhỏ đến 22h về với ba Mẹ

Điạ điểm sinh hoạt :     CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG    –     7, Rue de Guebwiller – 67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

4) Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

5) Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

  1. Chị Đồng Phước

03 88 81 61 93

 

 

Chú ý :       –    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt xin vui lòng liên lạc cho quý anh chị phụ trách