Đại Lễ Vu Lan 05+06/2020_PL: 2564

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát 🌷🙏

Kính thưa quý Đạo hữu Phật tử gần xa. Năm nay vì có bệnh dịch nên Chuà Phổ Hiền sẽ tổ chức Lễ Vu Lan trong giới hạn cho phép vào hai ngày 05+06/09/2020. Diệu Đạo xin quý Đạo hữu Phật tử khi về chùa nhớ lưu ý:
– Giữ gìn khoảng cách an toàn
– Đeo khẩu trang.

Xin mời xem lá thư Vu Lan của Ni Sư Trụ Trì gởi: