TRẠI QUAN ÂM XIII

CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HỌP BẠN QUÁN ÂM LẦN THỨ XIII
TẠI CHÙA PHỔ HIỀN-STRASBOURG
(Từ 26/03/2016 đến 28/03/2016)

 

LE PROGRAMME DU XIII ème DE REUNION QUÁN ÂM
A LA PAGODE PHỔ HIỀN -STRASBOURG
(du 26 au 28 mars 2016)

(Hình ảnh trại Quan Âm XII tại Lyon ngày 4/4/2015)

 

 

 

 

Thứ bảy ngày 26/03/2016

 

09h45-10h00

GĐPT vân tập tại chánh điện

 

10h00-10h45

LỄ KHAI MẠC TRẠI + Chụp hình

(có chương trình riêng)

10h45-11h00

Phân chia Đội, Chúng

 

11h00-11h45

Tập hát những bài ca về trại và GĐPT theo cẩm nang

 

11h45-12h45

Chấp tác + Hành đường + Ăn trưa

 

12h45-13h00

Kinh hành niệm Phật

( trừ Ban Hành Đường)

13h00-13h45

 

 

13h45-14h00

 

NGHỈ TRƯA

 

 

Thanh + Thiếu + Phụ Huynh : Vân tập tại Chánh Điện

Oanh Vũ : Tập họp tại Phòng ăn

 

14h00-14h45

Bài học Phật pháp lần I : Thập Đại Đệ Tử cho ngành Thiếu, Thanh và Phụ Huynh

 

Ngành Oanh : có chương trình riêng

(SC Nhuận Lương)

14h45-15h30

Câu hỏi vấn đáp trong buổi học

 

15h30-16h00

GIẢI  LAO

 

16h00-17h15

Thanh, Thiếu : chia nhóm tự học chuẩn bị bài thuyết trình _Chủ Đề : dựa theo một trong hạnh của 10 đệ tử lớn của Đức Phật (các Htr và tân Htr giúp đỡ các em).

Oanh Vũ : Mẫu chuyện Đạo

 

** Phụ Huynh : Từ 15h30 – 18h00 : Tham quan chùa PH mới và tỉnh Strasbourg với SC Nhuận Lương

 

17h15-17h45

Tự trị

 

18h00-19h00

Chấp tác + Hành đường + Ăn tối

 

19h00-19h15

 

 

19h15-19h30

19h30-20h45

 

 

20h45-22h00

 

22h00-22h30

 

 

 

 

22h30

 

 

Kinh hành niệm Phật

 

 

GIẢI  LAO

Thuyết trình : mỗi Đội 10 phút + 10 phút vấn đáp

 

 

HỌP VUI QUANH ĐÈN

 

Vệ sinh cá nhân

Phụ Huynh và các em nhỏ : về nhà Phật tử để nghỉ ngơi

 

** Từ 22h00-23h00 : Ban Quản Trại Họp

 

CHỈ TỊNH

 

 

(trừ Ban Hành Đường)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 27/03/2016

 

 

6h00

Thức chúng

 

7h30-8h00

Lễ Phật + Câu chuyện dưới cờ

 

8h00-8h45

Ăn sáng

 

8h45-9h00

 

 

9h00-12h30

Chấp tác

 

 

Chuẩn bị trò chơi lớn

Với chủ đề :

Trên Con Đường Hoằng Pháp Của Đức Phật

 

12h30-13h30

ĂN TRƯA (ngoài trời)

 

13h30-15h00

Sinh hoạt ngoài trời

 

15h00-16h00

Trở về Chùa

 

16h00-17h00

Đố vui Phật pháp và Tiếng Việt

 

17h00-18h30

Tự trị- Tập dợt cho đêm văn nghệ Trại

Mỗi đội : Thanh+Thiếu+Oanh+Phụ Huynh+Ban QT+Htr ít nhất là : 1 múa+ 1kịch+ hát phụ họa thêm

 

18h30-19h30

ĂN TỐI

 

19h30-19h45

Kinh Hành Niệm Phật

( Trừ Ban Hành Đường)

19h45-20h00

Tự trị

 

20h00-22h00

VĂN NGHỆ TRẠI

 

22h00-23h00

Vệ sinh cá nhân

Họp Ban Quản Trại

Phụ Huynh về  nhà Phật tử nghỉ ngơi

 

 

23h00

 

CHỈ TỊNH

 

 

 

Thứ hai, ngày 28/03/2016

 

 

7h00

Thức chúng

 

8h00-9h00

Ăn sáng

 

9h00-10h00

Lễ Phật

LỄ BẾ MẠC

(có chương trình riêng)

 

 

 

10h00

 

Chụp hình lưu niệm  và kết dây thân ái

 

 

 

 

 

       Địa chỉ Chùa hiện tại :

7, Rue de Guebwiller – 67100 Strasbourg

Tél : 03 88 84 58 31

Địa chỉ Chùa mới :

311 Route de Wantzenau – 67000 Strasbourg-Robertsau

 

Địa chỉ điểm hẹn cuối của trò chơi lớn :

Có thế xem trên net : Parc ou Château de Pourtalès – Strasbourg