Ác Lai Ác Báo

Đọc qua những tin tức về GĐPT Chơn Thiện ở xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam/ Đà Nẵng. Diệu Đạo thấy đau lòng quá, xin một chút chia sẻ và thành tâm cầu nguyện cho Lam Viên GĐ Chơn Thiện luôn giữ vững tinh thần Bi Trí Dũng để vượt qua ách nạn này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Thân chào tinh tấn

 

 

Ác Lai Ác Báo

Khi toàn thế giới hát ca
Đón chào Từ Phụ Thích Ca ra đời

Đâu ai hay ở nước tôi
Đúng ngày Phật Đản lệ rơi chan hòa

Bên ngoài Trung Quốc manh nha
Chiếm đất, hải đảo ông bà tổ tiên

Trong thì nơi huyện Duy Xuyên
Ông chủ tịch xã cậy quyền tác oai

Gia đình Chơn Thiện lệ dài
Nhìn đoàn quán bị đốt, cày tan hoang

Từ phương Tây ngóng nhìn sang
Lòng tôi như bị xé toang từng phần

Đâu rồi nhà nước nhân dân
Đâu rồi luật pháp minh phân rõ ràng

Hạ tầng cơ sở làm càng
Quan trên thấy cũng sẵn sàng làm ngơ

Với giặc ra vẻ khù khờ
Cúi đầu vâng dạ chực chờ biểu sai

Với dân lên mặt thị oai
Đàn áp bắt bớ anh tài hùng nhân

Vì là những kẻ vô thần
Nên họ chẳng sợ luật nhân quả hồi

Ác lai ác báo… thế thôi!
Chạy đâu cho thoát lưới trời mênh mông

Chấp tay khấn nguyện xin mong
Lam viên Chơn Thiện giữ lòng như nhiên

Nam Mô Bồ Tát Mẹ hiền
Cầu xin tế độ trăm miền bình an

Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

http://gdptthegioi.org/forums/showthread.php?p=14037&posted=1#post14037