TRẠI Phổ Hiền 9

                                              NGÀY 17/10/2015  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH
     
09h00 – 09h15 Tập họp và điểm danh Angélique (Thanh)
09h15 – 09h40 Lễ Phật N Đức (Htr)
09h40 – 10h20 Chia Đội, Chúng, Đàn D.Đạo (Htr)
10h20 – 11h20 PHẬT PHÁP  
  Thiếu và OV: bài pháp cuả Sư Cô (30') Sc Như Quang
  Thiếu-Thanh N Đức (Htr)
   Oanh vũ:  D Đạo (Htr)
  Lớn: ý nghĩa màu áo Lam GDPT D. Lành (phụ tá Htr)
  Nhỏ : ý nghĩa huy hiệu hoa Sen D. Đạo (Htr)
  Học bài hát Sen Trắng và cách chào GDPT Angél, Céline (Thanh)
11h20 – 11h50 Sinh hoạt vòng tròn, học bài hát theo đội  ngành Thanh, Thiếu
11h50 – 12h00  Chấp tác: đội hành đường Các em khác kinh 
12h00 -13h00 ĂN TRƯA – chấp tác: đội vệ sinh, rưả chén hành 
13h00 – 13h30 nghỉ ngơi tự do  
13h30 – 15h00 Tập múa ngành Thanh
  Tập múa , hát (oanh vũ) D Đạo (Htr)
15h00 -16h00 Học làm bánh và gouter Céline, Viviane (Thanh)
16h15 – 17h30 Học thủ công (bricolage) D Bạch (Htr)
17h30 – 18h00 Chấp tác: Đội hành đường  
  (các em khác ôn bài Sen Trắng, Dây Thân Ái) D Đạo (Htr)
18h15 – 18h45 CƠM CHIỀU Đ Phước và Ban
    trai soạn
18h45 – 19h00 Chấp tác: Đội vệ sinh và rửa chén  
  (các đoàn sinh khác ôn lại 2 bài hát, ôn múa)  
19h00 – 19h30 Tập múa tiếp Tất cả 
     
19h40 – 20h30 Tâm tình Lam quanh đèn Htr và Đoàn sinh
20h30 – 21h00    Vệ sinh cá nhân     
21h30 CHỈ TỊNH Tất cả
     
     
     

                           

 

         NGÀY 18/10/2015  
     
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ  PHỤ TRÁCH
07h00 Thức chúng D. Đạo (Htr)
07h00 – 07h50 Vệ sinh cá nhân  
08h00 – 08h30 Lễ Phật Ng Đức (Htr)
08h30 – 09h00 ĂN SÁNG Đồng Phước (Bảo trợ)
     
09h00 – 09h30 làm bài thi về Phật pháp Tất cả
09h30 – 11h30 Học và đố vui tiếng Việt Ng Đức, DĐạo
  và tiếp tục làm bricolage,   D Bạch
12h00 – 12h15 Đội hành đường chấp tác Đ.Phước và ban
12h15 – 13h00 ĂN TRƯA trai soạn
13h00 – 13h15 Kinh hành với Phật tử  
13h15 – 13h40 Trò chơi tập thể Thanh, thiếu
     
13h40 – 14h30  – Tổng kết Ng Đức (Htr)
   – Nhận xét D Đạo (Htr)
   – Huấn từ cuả Sư Cô   
   – Phát biểu (cảm tưởng của đoàn sinh)  
                      ( bác gia trưởng)  
   TRẠI HOÀN MÃN –  KẾT GIÂY THÂN ÁI  
     

 

 

**Kính mong qúy Ph Huynh lưu ý :

– Những em còn bé tối thứ bảy về nhà ngủ(20h30) và sáng chủ nhật lên lại (7h30) để lễ Phật và sinh hoạt ngày chủ nhật.

** Nhng em ng li thì nh đem theo:  – Sac de couchage, trousse de toilette, pyjama…

** Tất cả mỗi em đều phải nhớ đem vở viết để học  (không được quên).

**  Bận đồng phục Lam GĐPT

Nam Mô Hoan Hỷ tạng Bồ Tát Ma ha Tát

                                                                                           Thay mặt BLĐ Phổ Hiền 

                                                                                                   Diệu Đạo