Rằm Tháng Tư

Rằm Tháng Tư

Mỗi độ Tháng Tư ngày Rằm Âm lịch
Cưả thiền môn chật ních khách thập phương
Muôn người đem lễ vật đến cúng dường
Cầu mong trăm họ cát tường như nhất
 
Rằm tháng Tư thấy lòng như ngây ngất
Những tà áo Lam hiền dịu phất phơ bay
Dù ở đâu người người cũng ngừng tay
Về với Đạo Vàng say mùi nhang khói
 
Trầm hương ngát toả bay trên muôn cõi
Hoà trời xanh mây trắng ở tầng không
Đoàn áo Lam Phật từ đều một lòng
Đồng niệm Phật mừng Cha Từ xuống thế
 
Thương chúng sinh phải chịu nhiều dâu bể
Vườn Lâm Tỳ Ni Đức Phật Đản Sanh
Muôn loài mừng vui chào đón tin lành
Ánh sáng Như Lai soi cùng khắp chốn
 
Thắp nén trầm hương thân tâm như một
Lòng chí thành xin phát nguyện bước vào
Cửa Từ Bi là chốn rất thanh tao
Nguyện tu tập lánh xa đường hiểm họa
 
Rằm Tháng Tư hồng liên hoa một đoá
Con kính dâng lên đảnh lễ Chân Như
Kính lạy Ngài đời trần thế phù hư
Xin con nương bóng Cha Từ mãi mãi…
 

Diệu Đạo_ Phổ Hiền /Pháp