ẤM ÁP TÌNH SƯ (Trại Phổ Hiền 17)

 

ẤM ÁP TÌNH SƯ

Dù cho tuổi hạc đã cao

Nhưng Sư luôn mãi dạt dào tình thương

Theo dòng biến chuyển vô thường

Ngày nay đi đứng bước từng bước run

Gia Đình Phật tử tập trung

Sư Bà thương mến đến cùng chúng con

Cao quý thay một tấm lòng!!! ❤❤❤🌷🌷🌷

          Ngày 31/10 vừa rồi khi nghe tin GĐPT có Trại Phổ HIền, Sư Bà viện chủ dù sức khỏe yếu và đôi chân Ngài không còn vững vàng, mỗi bước phải có người giúp đỡ nhưng Sư Bà cũng cố gắng bước qua Đoàn quán để cho toàn thể Lam viên được đảnh lễ Ngài. Nhìn từng bước di chuyển khó khăn dưới sự dìu đỡ của em thanh nữ mà lòng chúng tôi dâng lên niềm xúc động vì cái tình thương của Sư Bà đã dành cho.

          Xã hội ngày càng tân tiến, con người được thụ hưởng vật chất đầy đủ tiện nghi, nhưng về mặt đạo đức thì có phần suy giảm hơn xưa. Nhất là với cuộc sống văn minh ngày nhiều đổi mới, phải đương đầu với cuộc sống hiện đại mà dần quên nền giáo dục văn hóa căn bản mà tổ tiên, ông bà Việt Nam xưa rất coi trọng ấy là Tôn Sư Trọng Đạo. Đó là vị THẦY, người đã đem chữ nghĩa, lễ giáo, nghề nghiệp… đến cho ta. Vì vậy, sự tôn kính hiếu nghĩa không phải là những quà biếu giá trị mà là sự quan tâm thăm viếng kính lễ tỏ lòng biết ơn đối với người đã giúp cho mình hành trang cần thiết ban đầu để bước vào đời vững chải đầy tự tin.

          Và đối với người con Phật ân nghĩa người Thầy dạy Đạo lại càng thêm sâu sắc. Ai cũng biết Cha Mẹ đã cho ta thân đời, nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người, hoặc Thầy dạy học chữ, học nghề cho ta trình độ kiến thức, đào tạo nâng cao tay nghề. Riêng Thầy dạy Đạo dìu dắt, hướng dẫn cho chúng ta phương pháp tu học để viễn ly khổ ải, dưỡng hạnh lành nâng bước cho mình trở thành con người đầy đủ Giới Định Huệ để liễu tri thấu đáo bản chất cuả mọi sự vật mà đoạn trừ được những khổ đau trong đời sống nhân sinh.

Mới hay … "Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền" (NS Thích Nữ Đồng Quảng)

          Cảm nhận được tình nghĩa này, các huynh trưởng chúng con mong được báo đáp ngoài chăm sóc, đỡ đần từng tí một như dâng lên bữa ăn, chén nước, giúp mặc và cất y… đặc biệt sẽ tự tu học ngày thêm tinh tấn và cố gắng nhiều hơn biến lời Pháp nhủ của Thầy thành hành động trong việc dìu dắt các Đoàn sinh GĐPT Phổ Hiền ngày càng thấm sâu Đạo pháp trưởng dưỡng đạo đức các em ngày càng thăng tiến theo mục đích của GĐPTVN.

"Ðào luyện thanh, thiếu, đồng niên thành Phật Tử chân chính. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo".

          Trải qua tháng năm hình ảnh và tình thương cao quý của người Thầy dạy đạo tức Sư Bà viện chủ Phổ Hiền sẽ không bao giờ chúng con quên ơn. Sư Bà có khác nào người đưa đò trong mấy chục năm qua. Theo luật vô thường tre già thì măng mọc, hiện nay Ni Sư trụ trì lại tiếp nối lãnh đạo ngôi Tam Bảo Phổ Hiền tại Strasbourg ngày càng vững vàng.

Và…

Trên chuyến đò chở khách

Có bao lớp người qua

Một hôm chợt nhận ra

Lái đò ta đã già… (DĐ)

Toàn thể Lam viên GĐPT Phổ Hiền chúng con luôn tri ân sự dạy dỗ và cảm niệm tình thương thâm sâu mà Sư Bà đã cho chúng con.

Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Sư Bà pháp thể khinh an mãi mãi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Nam Mô Trường Thọ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát 🙏🙏🙏

Strasbourg, ngày 08/11/2021

Thay mặt BLĐ – Htr. Diệu Đạo kính bút.