2012

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cho mượn hội thiện:

 

 – Ẩn Danh (5000)