CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 01/2017 đến tháng 06/2017

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

01/2017

 

 

15/01 (Chủ nhật)

 

27/01 (Thứ sáu)

 

28/01 (Thứ bảy cả ngày)

 

Từ 09h – 17h

30 Tết Âm Lịch lễ đón Giao Thừa tại chùa

Từ 14h đến 23h

Sinh hoạt GĐPT, Tổng dợt văn nghệ

 

Theo chương trỉnh của Chùa, các em theo Ba Mẹ lễ Phật

VĂN NGHỆ XUÂN ĐINH DẬU tại salle Culturel Neudorf

 

 

02/2017

05/02

19/02

Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

 

.Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

 Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

Đồng phục

Đồng phục

 

 

03/2017

 

 

05/03  (Chủ nhật)

19/03 ( Chủ nhật)


Từ 14h – 17h

Từ 14h – 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

Đồng phục

Đồng phục

04/2017

02/04

14,15,16,17/04

 

29,30/04


Từ 14h – 17h

Trại Quan Âm 14

 

Từ 09h sáng thứ 7 – 15h chủ nhật

Sinh hoạt GĐPT (chuẩn bị trại họp bạn)

Trại Họp Bạn GĐPT toàn Pháp quốc tại chùa Khánh Anh/Paris


Trại PHỔ HIỀN 12 

Đồng phục

Đồng phục

 

Đồng phục

05/2017

14/05 (Chủ nhật)

 

20+21/05 (Thứ 7 + Chủ nhật)

Từ 14h đến 17h

 

Từ 9h đến 15h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ

 

Lễ KHÁNH THÀNH chùa Phổ Hiền Mới tại 311 Route de  Wantzenau-Robertsau 67000

 Đồng phục

 

Đồng phục GĐPT và Lễ phục

06/2017

 

04/06 (Chủ nhật)

18/06 (Chủ nhật)

 

 

Từ 13h – 17h

Từ 09h – 17h

 

Fête Du Bouddha vùng Đông Bắc Pháp quốc

Tổng kết sinh hoạt GĐPT (đi chơi nếu trời tốt)

 

Tại l’Orangerie

Sẽ thông báo giờ và địa điểm sau

 

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     7, Rue de Guebwiller-67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

 

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

4) Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

5) Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

  1. Chị Đồng Phước

03 88 81 61 93

 

 

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách