Đại Lễ Phật Đản 29+30/06/2024 _ PL. 2568

Thái tử vừa sinh ra
Ưu đàm vươn cánh nở
Hương nhẹ nhàng theo gió
Tỏa thơm ngát đất trời

Người con Phật khắp nơi
Vui mừng hương hoa quả
Gối quỳ dâng lễ tạ
Tưởng niệm Phật Đản Sanh

Đại lễ Phật Đản là ngày tưởng niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời. Ngày này hàng năm là dịp nhắc nhở cho hàng Phật tử tưởng nhớ đến bậc đạo sư. Để tỏ lòng thành kính tri ân Đức Phật, Chùa Phổ Hiền sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2568 vào hai ngày 29 + 30/06/2024 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Phương Trượng Thích Như Điển đến từ Đức quốc và quý Chư Tôn Đức cùng Nị Sư Trụ Trì và quý Ni bổn tự .

Kính mời quý Đạo hữu Phật tử xem chương trình ghi trong hình.

Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường 🙏🌹🙏

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 🙏🙏🙏