ĐHOV tại Thụy Sĩ 2014

"Người Việt Nam trên khắp năm châu
Luôn hướng về quê hương mến yêu
Người Phật tử trên khắp năm châu
Luôn nguyện cầu cho nước Việt Nam
Yêu quê hương giữ gìn tiếng nói
Yêu quê hương tu hành tinh tấn
Theo gương lành nguyện noi gót tiền nhân
Theo gương Phật nguyện sống đời từ bi…"

Cám ơn em Thanh Trì đã bỏ nhiều công sức để ghép ảnh, nhạc để hình thành trọn bộ sinh hoạt cuả ĐHOV khoá 26 tại Thụy Sĩ. Có chút gì lưu lại cho mỗi khoá tu cho chúng ta và các em làm kỷ niệm. Khi lớn lên xem lại youtube chị DĐ chắc chắn các em sẽ rất cảm động, nhất là đã theo chân AC tu học nuôi dưỡng tâm bồ đề từ khi còn nhỏ.
Chúc các em trong ban huynh trưởng ĐHOV 
luôn vui khoẻ và an mạnh.

Chị Diệu Đạo