2015 (6 tháng đầu năm)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 01/2015 đến tháng 06/2015

 

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

01/2015

11/01 (Chủ nhật)

25/01 (Chủ nhật)

Từ 14h đến 17h

Từ 14h đến 17h

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá) và Lớp Việt Ngữ)

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá) và Lớp Việt Ngữ)

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

 

02/2015

08/02 (Chủ nhật)

14/02 (Thứ bảy)

 

15/02 (Chủ nhật)

 

18/02 (Thứ Tư )

19/02 (Thứ Năm)

 

21/02 (Thứ Bảy)

28+29/02 (Thứ 7+ CN)

 

Từ 14h đến 17h

Từ 13h30 đến 23h

 

Từ 14h đến 17h

 

Giao Thưà Tết ẤTMÙI

Mồng Một Tết

 

Từ 14h đến 23h

Từ 10h sáng đến 14h CN)

Sinh hoạt GĐPT (Tập muá)

VĂN NGHỆ XUÂN ở Karlsruhe/ĐỨC

 

Sinh hoạt GĐPT (Tổng dợt văn nghệ)

 

 Các em lên Chuà Lễ Phật tuỳ theo Ba Mẹ và gia đình

 

 

VĂN NGHỆ XUÂN ẤT MÙI   tại sale Culturel Neudorf

VĂN NGHỆ XUÂN ở Thụy Sĩ

 

 

 

 

 

 

Oanh vũ nhỏ đến 22h về với ba Mẹ

(Thông báo riêng)

03/2015

08/03 (Chủ nhật)

22/03 (Chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

Từ 14h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, tiếng Việt

Sinh hoạt GĐPT, tiếng Việt

 

 

 

 

04/2015

05/04 (Chủ nhật)

 

25+26/04 (Thứ bảy và chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 9h sáng thứ bảy đến 15h chiều chủ nhật)

Sinh hoạt GĐPT, tiếng Việt

 

TRẠI PHỔ HIỀN 8 (tất cả đoàn sinh GĐPT)

 

Oanh vũ nhỏ tối thứ bảy có thể về nhà với cha mẹ, sáng chủ nhật lên lễ Phật và sinh hoạt tiếp.

05/2015

10/05 (Chủ nhật))

 

17/05 (Chủ nhật))

 

24/05 (Chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 9h đến 14h

 

Từ 14h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, tiếng Việt

 

Lễ Phật Đản tại chuà Phổ Hiền

 

Ôn muá cho lễ Phật Đản ở Orangerie

 

 

Tất cả các em GĐPT Phổ Hiền

 

Chỉ các em trong ban muá

06/2015

07/06 (Chủ nhật) 

21/06 (Chủ nhật) 

 

từ 13h đến 18h

Dã ngoại và nghỉ Hè

Phật Đản Orangerie (GĐPT muá cúng dường)

 (có chương trình riêng)

Chỉ các em trong ban muá

 

Thông báo sau

 

Điạ điểm sinh hoạt :     CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG    –     7, Rue de Guebwiller-67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

4) Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

5) Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

  1. Chị Đồng Phước

03 88 81 61 93

 

 

Chú ý :             –    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách