Lễ phát nguyện

 

Ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2014 sẽ là ngày lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chùa Phổ Hiền sẽ có hai ngày tu tập thọ bát quan trai dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Đại Đức Thích Nguyên Hùng, trụ trì chùa Quảng Đức_ Toulouse/Pháp.

Nhân ngày này, Sư Cô Trụ Trì Thích Nữ Như Quang sẽ tổ chức buổi lễ Phát Nguyện cho quý Phật tử phát tâm Bồ Đề, kiên cố, dũng mãnh, bất thoái chuyển để xây dựng ngôi Tam Bảo PHỔ HIỀN tại đất mới ở số 311 Route de la Wanzenau – 67000 STRASBOURG-ROBERTSAU.

Cúng dường tùy hỷ công đức hoặc tài lực hay năng lực dưới mọi hình thức để cho ngôi Tam Bảo được sớm thành tựu viên mãn.

Kính mời quý Phật tử tham gia đông đủ.

Thành thật tri ân.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Năm Giáp Ngọ 2014

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT  2014 – NĂM GIÁP NGỌ

CHÙA PHỔ HIỀN STRASBOURG

 

Tháng

Ngày

Chương Trình

Chư Tôn Đức về hướng dẫn

01

2014

 

04+05

19

 

Viá Phật Thích Ca Thành Đạo (08/12 Al.), Niệm Phật Kinh hành

Chủ nhật, lúc 14h, họp BCH, chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán và bổ khuyết cho Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ 08/02/2014

 

 

 

 

 

______

02

2014

 

 

 

 

30

(Thứ năm)

 

31

(Thứ sáu)

________

01+02

 

08

Thứ bảy

 

 

15+16

30 Tết AL: Khai BM Pháp Hoa lúc 10 giờ, Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh, 19h Sám Hối – Tụng Giới-Pháp Đàm-Họp mặt cuối năm -Đón Giao Thừa – Phát Lộc

Mùng 01 Tết : 6 giờ : Công Phu Khuya – 9 giờ : Khai Kinh Di Lặc ; Hái Lộc Đầu Năm ; 12 giờ : Cúng Ngọ và Chư Tiên Linh

____________________________________________________

Thứ bảy,Chủ nhật mùng 02+03 Tết :6 giờ Công Phu Khuya- 9 giờ Khai Kinh Pháp Hoa+cúng ngọ+Cúng Chư Tiên Linh+Hoàn Kinh

Thứ bảy lúc 18giờ30, Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ, tại Hội Trường Centre Culturelle de Neudorf.

Khai Kinh Dược Sư, Cúng dường đèn Dược Sư suốt tháng giêng từ ngày 03 dến ngày 28 tháng 02/2014 lúc 09giờ sáng

Thọ Bát Quan Trai, Cầu An Giải Hạn, Rằm tháng Giêng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

15+ 16

Lễ Viá Phật Xuất Gia- Thọ Bát Quan Trai

 

04

12 + 13

 

Viá Đức Bồ-tát Phổ Hiền và Quán Thế Âm-Tu Bát Quan Trai

TT Thích

Đồng Văn

05

10+11

16+17+18

Viá Đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát-Tu Bát Quan Trai-Niệm Phật

Phật Đản tại Chùa Viên Giác-Hannover

 

06

07+08

14+15

Fête du Bouddha tại Orangerie-Strasbourg

Phật Đản PL 2558 tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg

 

HT PT Chùa Viên Giác

07

01 + 11

12+13

Khoá Học Phật Pháp Châu Âu tại Thụy Sĩ từ 01 đến 11/07/2014

Viá Đức Quán Thế Âm, Tu Bát Quan Trai-Niệm Phật

 

08

08+09+10

16+17

Vu Lan tại Chùa Viên Giác-Hannover-Đức Quốc

Vu Lan tại Chùa Phổ Hiền-Huân tu-Thọ Bát Quan Trai

 

TT T Thông Trí

09

06+07

 

13+14

Rằm Tháng 8, Trung Thu chiều Thứ bảy lúc 15 giờ tại Chùa

Chủ nhật, huân tu tại Chùa

Tu Bát Quan Trai, nhân chuyến hoằng Pháp tại Châu Âu

sẽ cung thỉnh Chư Tôn Đức

TTT Trí Dũng

10

04+05

11+12

Khoá tu ở Mannheim-Đức Quốc

Viá Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tu Bát Quan Trai

 

ĐĐ

T.Nguyên Hùng

11

08+09

Lễ Cúng Rằm, Thọ Bát Quan Trai, Huân Tu

HTT Kiến Tánh

12

06+07

Lễ Hạ Nguyên, Thọ Bát Quan Trai, Huân tu

HT T Trí Minh

01/2015

02/2015

10+11

18+19

 

21

Lễ Viá Phật A Di Đà-Tu Bát Quan Trai, Huân Tu

Thứ Tư, ngày 18/02 Đêm Giao Thừa

Thứ Năm, Mùng một Tết Nguyên Đán-Xuân Ất Mùi

Thứ bảy, mùng 03 Tết, Văn Nghệ Mừng Xuân Năm Ất Mùi 2015 tại Hội Trường

 

 

 

* Hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật Chùa có buổi tịnh tu Phật Thất từ 9 giờ đến 12 giờ. Cứ hai tuần một lần thì có lạy Hồng Danh Sám Hối và tụng Giới (Ngũ Giới buổi sáng và Bồ tát Giới vào buổi chiều)

* Những vị nào đổi điạ chỉ cũng nên cho Chùa biết để nhận thư cũng như tin tức sinh hoạt của Chùa

* Xin quý vị nên dán bản chương trình này trên tường để tiện bề theo dõi.

* Nếu có gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo sau, cũng như dán tin tức tại các tiệm Á Đông

LỊCH SINH HOẠT

CHƯƠNG TRÌNH THỌ BÁT QUAN TRAI HÀNG THÁNG

 VÀ TỊNH TU NHÂN NGÀY LỄ VIÁ

 CHÙA PHỔ HIỀN-STRASBOURG PHÁP QUỐC

 

Thứ Bảy:      NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI+TỊNH TU

 

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu

09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu

10 giờ 00 : Pháp thoại

11 giờ 45 : Chấp tác

12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành

13 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

14 giờ 00 : Tụng Kinh

15 giờ 00 : Pháp thoại

17 giờ 00 : Công phu chiều

18 giờ 00 : Dược thực

19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)

22 giờ 00 : Chỉ tịnh

 

Chủ nhật:  Lễ Viá

 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya

07 giờ 30 : Điểm Tâm

09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới

09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá

11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh

 (Chương Trình có thể tuỳ nghi thay đổi)