Chúc Mừng Tân Ni Sư Phổ Hiền Tự (Thơ)

       

 

        Trong những ngày lễ Đại Giới Đàn hiệu Quán Thông tại Hannover/Đức quốc tuần vừa rồi, Sư Cô trụ trì của chúng tôi đã được tấn phong lên chức Ni Sư. Đó là cả quá trình dài Người đã đầy đủ nhân duyên công đức tu học, gieo trồng hạt giống Từ Bi ở Strasbourg, vùng Đông Bắc nước Pháp. Cây Bồ Đề nơi Phổ Hiền tự tàng ngày càng rộng xum xuê che bóng mát cho Phật tử chúng tôi từ già đến trẻ được tựa nương. Công đức ấy không bao giờ quên được. Và hôm qua nhân khóa tịnh tu lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dưới sự chứng minh và giảng huấn của HTT Tâm Huệ/Thụy Điển. Tất cả Phật tử chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ niềm vui này đến những ACE chưa hội đủ nhân duyên sang chùa Viên Giác hôm ấy để nhìn tận mắt Ân Sư của mình trong ngày lễ Tấn Phong lên hàng Giáo Phẩm. Một buổi lễ giản dị, một cái bánh nhỏ nhưng chất chứa bao tâm tình của những người đệ tử kính dâng lên. Là người ít nói nhưng Ni Sư chúng tôi cũng có vài phút tâm tình chia sẻ trong niềm xúc động.

     Chúng con xin cầu nguyện cho Ni Sư pháp thể luôn khinh an, tuệ đăng thường chiếu, tiếp tục hóa độ chúng sanh, Đạo vị mau viên thành như nguyện 🙏🙏🙏

     Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại chứng minh 

L’image contient peut-être : nourriture

Chúc Mừng Tân Ni Sư Phổ Hiền Tự

Trải bao năm tháng dị độ chúng sanh
Hạnh Từ Bi của Người lan tỏa rộng
Nhân Đại giới Đàn Hannover Đức quốc
Sư Cô Trụ Trì đã được tấn phong

Lên chức Ni Sư nhưng ở trong lòng
Trụ trì chùa Phổ Hiền luôn khiêm tốn
Và dẫu biết rằng lòng Người chẳng muốn
Chúng tôi dâng lên chiếc bánh chúc mừng

Học theo Ni Sư đức hạnh khiêm cung
Luôn vì chúng sanh hết lòng phụng sự
Ở đâu cần dù xa nơi thường trú
Vạn dặm dài đêm chẳng ngủ đến nơi

Là vị Tỳ Kheo đạo hạnh cao vời
Tấm gương sáng ngời soi tâm lầm lạc
Trái tim từ bi như dòng suối mát
Xối gội tâm hồn cằn cỗi khô khan

Hôm nay quỳ gối dưới tòa Sen Vàng
Phật tử Phổ Hiền chúng con xin chúc
Pháp thể Ni Sư khinh an mọi lúc
Công đức cao dày lan khắp châu Âu

_o0o_

Chúng con xin được đê đầu
Cúng dường chiếc bánh ngõ hầu mừng vui

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 

Strasbourg 07.07.2019
Diệu Đạo_Phổ Hiền/Pháp

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, debout, table et intérieur

L’image contient peut-être : Nham Tran, nourriture et intérieur

L’image contient peut-être : 1 personne, intérieur

L’image contient peut-être : 1 personne, sourit, debout et intérieur

L’image contient peut-être : 2 personnes, personnes souriantes, personnes debout et intérieur