Múa: Mẹ Từ Bi

Vũ Khúc: MẸ TỪ BI

GĐPT Phổ Hiền/Pháp biểu diễn