2016 (6 tháng cuối năm)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2016 đến tháng 01/2017

 

Tháng

Ngày

 

 

 

Thời gian sinh hoạt

 

 

 

Chương trình sinh hoạt

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

09/2016

04/09 (Chủ nhật)

 

18/09 (Thứ bảy)

Từ 10h – 14h

 

Từ 15h – 21h

 

LỄ VU LAN chùa PHỔ HIỀN

 

TẾT TRUNG THU (rước đèn, vui chơi)

Đồng phục GĐPT

 

Có chương trình riêng

10/2016

02/10 (chủ nhật)

 

16/10 (chủ nhật)

 

29, 30/10 (thứ bảy và chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 9h sáng thứ bảy đến 15h chủ nhật

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ

 

TRẠI PHỔ HIỀN 11

Đồng phục GĐPT

 

Đồng phục GĐPT

11/2016

20/11  (Chủ nhật)

 

 

Từ 14h đến 17h

 

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ , Tập múa

 

 

Đồng phục GĐPT

 

12/2016

04/12  (chủ nhật)

 

18/12  (Chủ nhật cả ngày)

Từ 14h đến 17h

 

Từ 09h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ , Tập múa

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ, Tập múa

Đồng phục GĐPT

 

01/2017

15/01 (Chủ nhật)

 

27/01 (Thứ sáu)

 

 

28/01 (Thứ bảy cả ngày)

 

Từ 14h đến 17h

 

30 Tết Âm Lịch lễ đón Giao Thừa tại chùa

 

Từ 14h đến 23h

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ , Tổng dợt văn nghệ

 

Theo chương trỉnh của Chùa, các em theo Ba Mẹ lễ Phật

 

 

VĂN NGHỆ XUÂN ĐINH DẬU tại salle Culturel Neudorf

 

 

 

 

 

 

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     7, Rue de Guebwiller-67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

4) Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

5) Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

  1. Chị Đồng Phước

03 88 81 61 93

 

 

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách