Ánh Đạo Vàng

Thơ: Song Phượng
Nhạc: Ns Cung Đàn
Hòa âm: Ns Cao Ngọc Dung
Trình bày: Cs Thùy An