2015 (6 tháng cuối năm)

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT GĐPT CHÙA PHỔ-HIỀN STRASBOURG

từ tháng 09/2015 đến tháng 02/2016

 

Tháng

Ngày

Thời gian sinh hoạt

Chương trình sinh hoạt

Ghi chú

09/2015

13/09  (Chủ nhật)

26/09 (Thứ bảy)

 

Từ 9h đến 14h

Từ 15h đến 20h30

Lễ VU LAN tại chuà Phổ Hiền

Tết TRUNG THU cho thiếu nhi Việt Nam- Khai giảng lớp tiếng Việt

Đồng phục GĐPT

 

10/2015

04/10  (Chủ nhật)

17+18/10 (Thứ bảy và chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

Từ 9h sáng thứ bảy đến 15h chủ nhật)

Sinh hoạt GĐPT và lớp Việt ngữ

Trại Phổ Hiền 9 (học Phật pháp, tiếng Việt, tập muá cho tết)

14h-18h  Ovũ lớn + Thiếu Thanh

OVũ nh ỏ về nhà ngủ sáng chủ nhật lên lễ Phật và sinh hoạt tiếp.

11/2015

01/11  (Chủ nhật)

 

22/11 (Chủ nhật)

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 14h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT+Sinh Nhật GĐPT Phổ Hiền 22 năm

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt Ngữ và Tập muá

 

14h-18h Ovũ lớn+ Thiếu Thanh

 

14h-18h Ovũ lớn + Thiếu Thanh

12/2015

06/12 (Chủ nhật) 

 

20/12 (Chủ nhật cả ngày)

 

Từ 14h đến 17h

 

Từ 10h sáng đến 18h chiều

 

 

Sinh hoạt GĐPT và Lớp Việt Ngữ

 

Tập muá chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán

 

 

 

 

 

01/2016

03/01 (Chủ nhật)

24/01 (Chủ nhật)

31/01 (Chủ nhật)

từ 14h đến 17h

từ 14h đến 17h

từ 14h đến 17h

 

Sinh hoạt GĐPT, Lớp Việt ngữ và Tập muá

Tập muá chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán

Tổng dợt văn nghệ cho Tết Ất Mùi

 

02/2016

06+07/02 (Thứ bảy và chủ nhật)

 

13/02 (Thứ bảy)

 

Lễ Giao Thưà và

Mồng Một Tết BÍNH THÂN

Từ 14h đến 23h

 

Các em đi lễ Phật đầu năm với Ba Mẹ.

 

 

VĂN NGHỆ XUÂN BÍNH THÂN tại salle Culturel Neudorf

Theo chương trình cuả Chuà

 

Oanh vũ nhỏ đến 22h về với ba Mẹ

 

Điạ điểm sinh hoạt :                    CHUÀ PHỔ HIỀN STRASBOURG           –     7, Rue de Guebwiller-67100 Strasbourg

Điện Thoại Liên Lạc

  1. Chùa Phổ Hiền

03 88 84 58 31

4) Chị Diệu Bạch

03 88 69 47 08

  1. Chị Diệu Đạo

03 88 26 35 56

5) Anh Nguyên Đức (Phước)

03 88 27 07 34

  1. Chị Đồng Phước

03 88 81 61 93

 

 

–    Chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, chúng tôi sẽ thông báo trước cho quý phụ huynh

  • Quý phụ huynh nên theo dõi chương trình để hướng dẫn các em về sinh hoạt đểu đặn
  • Nếu vắng mặt nên xin liên lạc cho quý anh chị phụ trách