2014

Chuà – Chi Hội – Nhóm Phật Tử:
Cộng đoàn Đức Mẹ LaVang (200) Chi Hội Wiesbaden (900) Chi hội Karsurhe (1800) Chuà Lào (200)

Chư Tôn Đức:

SC Như Quang (400) SC Huệ Hạnh (3000) HT Thích Đồng Văn (500) SC Hạnh Ân (200) SC Thích Nữ Hạnh Bình (200) TT Thiện Sơn (1000) SC Diệu Thảo (500) Ni Sư Như Đạo (100) SC Viên Đàn (90)

Phật Tử:
Cúng dường hàng tháng:

    Lê Phan Thanh Thủy (50)
    Phạm Đình Du,Thị Thu (30)

– Cúng dường:

   Phật tử Marseille:- Cao Hùng Cường (100) La Văn Pha (50) Huỳnh văn Trung (50) Nguyễn Thị Ngọc Linh (100) Quảng Huệ (50) Tạ Ngọc Trinh (50) Phan Đình Côi (200)
   Phật tử vùng Karsruhe: – Chị Sang (20), Lưu Hạnh Dung (30), Giác Tấn, Diệu Xuân (50) Diệu Tiếc (20), Đặng Văn Sơn (50), GĐ Hưng (20), Tu Tu (35, Lê Văn Hải, Lài (20), Trần Thị Đảnh (50)
  Trần Thị Bé (1500) Trang Huệ Nghi (50) Hoàng Hồng Phương (20) Phạm Tuấn (20) Vũ Văn Phương (50) Cao Siêu Muồi (400) Mạc, Phòng (1000) Nguyễn Thị Song Phượng (500) Bùi Thị Hồng Diệp (100) Nguyễn Thị Lệ Thanh (100) Trưong Minh Tuấn (10) Nguyễn Thị bảo Anh (200) Dư Thị Liên (200) Dương Thị Tâm (100)
    Tạ Bảo François (100) Đoàn Công Dũng (50) Nguyễn Thị Hường (30) Đoàn Thị Ánh Như Naly (50) Jacques  Võ Hữu Lễ (500) Chú Thanh Mulhouse (70) Lamy Thùy Linh (50) Phạm Ngọc Dung (100) GĐ Nguyễn Thị Ngọc Bích (50) Đặng Thúy Liễu (100) Dương Thị Muội (50) Nguyễn Vương Hơn (30) Nguyễn Văn Lũy (200) Nguyễn Thị Đông (100) Lâm Sang Hoài (100) Nguyễn Anh Dũng (100)
    Tạ Nhân Ái (300Us) Cúc Diệu Ngọc/Suisse (100) Phạm Thị Hải (100) Bà La Quốc Tuấn (100) Nguyên Biên (200) Đỗ Thị Huệ (1000) Các con chú Hợi (250)
     Lê Thị Hiền (350) Lê Mai Ngọc (40) Diệu Lưu Thiện Đăng (100) GĐ Út Ty (200)Chị Kim Tịnh Bảo (300) GĐ Himmel Sbach (50) Vũ cháu Sư Bà (100) Bà L'Huillier Lê Hoa (100) Mr Roger Cochard (100)
 Diệu Khánh (100) Nguyễn Tuấn Dũng (50) Chị Lan (500) Tinh Phéng Kéo (20) Lại Minh Huyền (20) Phan Thi Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tuyền (550) Trần Chantal (100) Nguyễn Trần Kévin (50) Alain Rudloff (500) Thiện Kim (200) Nguyễn Thị Nguyệt (500) Như Lộc/Đức (500) Viên Tuyết (50) Kim, Việt/Đức (1050) Trương Mỹ Anh (50) Tạ Thị Kim Lan (100) Nguyễn Mạnh Nhật, Hồng, Thiện Mỹ, Thiện Nhơn (100) Nguyễn Thị Thu (20) Lê Thị Tư (50) Nguyễn Thị Thanh Thúy (50) Nguyễn Thị Phương (10) Kim Hên (50) Bùi Thị Thu Dung (30)
     Nguyễn Thị Đẹp (100) Nguyễn Thị Kiêm (100) Tạ bảo François (200) Nguyễn Marcel (100) Hertel Tion (50) Phạm Công Tâm (100) Diệu Mãn (30) Lê Ngọc Sơn (20)Tanovan Kimaly (20) Hương Giang (30) Quang Miến (50) Nha Nhạn (20) Lan (20) Bích Phong (30) Phạm Hữu Chưong (20) Võ Thị Hoàng Diệp (100) Tạ Thi5 Kim Lan (200) Lâm Ngọc Châu (50) Ô Thị Hai (50) Trần Thị A (100) Võ Thị Hương (50) Kommin Larry (50) Đồng Hạnh (30) Lý Tấn Thắng (30) Huyền Ngọc (30) Ẩn Danh (50) Trần Thị Tuyết Mỹ (100) Ẩn Danh (105) Phúc Quảng, Diệu Thuận (200) Ong Thị Thió (600) Trương Văn Phương (30) Lê Thị Nghiã (50) Lữ Thị Trúc Quyên (25) Tâm Thảo, Thiện Huệ (200) Đoàn Thị Mỹ Dung (100) Dokini (385) Chheng Khang, Chheng Ngân (50) Chheng Na (1550)
    Nguyễn Thị Hiền, Diệu Nhân (5000Us) Nguyên Trí, Nguyên Tuệ (100) Ngọc Diễm (100) Ẩn Danh (50) Cao thị Cúc, Diệu Hoa (200) Trần Thị Bích Ngọc (100) Lê Thị Kim Phương (100) Chu Thị Hường (50) Lưu Nguyễn Khánh Linh (100) Phạm Ngọ Kim, Giới Độ (800) Nguyễn Thị Thân, Nguyễn Thị Trường (200)Nhiên Ảnh (200) Huỳnh marie Paul (350)
     Phật tử Marseille (1320): Huỳnh Văn Ten(100), Trần Thị Hải yến(50), Vũ Thị Điệp(50), Sa Bạch vân(50) Nguyễn Tấn Lộc(50), Trần Thị Nga(20), Huỳnh Marie(50), Nguyễn Yem(20), Võ Đình François(20), Thu Diễm Philippe Krebs(50) Lê Thị Hoà(50), Lê Thị Lài(200), Nguyễn Thị Đời(200), Trần Thị Thảo(300), Quảng Liễu(30), Dinh Chauld(50), Nguyễn Daniel(50) Hà Thị Nga(50), Quách Văn Tỷ(200) Huê Thanh Huệ Khai(50) Diệu Mai(100)- Bà Sáu ở Đức (300) Đoàn Văn Hoàn, Lê Minh Huyền (100)
 Diệu Liên (100) Bùi Quang Trí (50Us Úc) Ẩn Danh (20) Giang Minh Lan (30) Đồng Thiệt, Diệu uệ (500Sfr) Cheng Đức, Lư Yến (100)