2014

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 Thành kính tri ân, cảm niệm công đức quý Phật tử đã phát tâm cúng dường Tam Bảo:

 

Hộ Trì Tam Bảo:

Lâm sang Giàu (240)
Lý Thị Kim Huệ (100)
Phạm Thị Trước/Diệu Đức (250/5tháng)
Hương linh Diệu Phụng (300)
Trần Thị Cẩm Duyên (240)

Gởi hậu:

Tạ Thị Kim Lan (800)

Cúng Dường Chư Tăng:

    Diệu Niệm (20) Nhiên Ảnh (50) Diệu Thanh (10) Hoa Xuân (20) Tịnh Phương (10) Như Nghiêm (20) Triệu Bình (20) Ong Thị Thó (60) Diệu Trừ (10) Diệu Lộc (10) Quảng Hưng (10) Thông Liên (10)n Tuyết Linh (10) Diệu Thiện A (20) Giác Chánh (20) Minh Giác, Diệu Hoa (50) Tắc Duyên (20) Diệu Đạo (10) Diệu Phục (10) Nguyên Tịnh Diệu Hồng (20) Trần Minh Nhân (10) Chu Thị Hường (50) Diệu Không (20) Trần Thị Cúc (50) Nguyễn Thị Ngọc Vân (50) Phạm mạnh Vy (20)

Cúng Dường Tam Bảo:

    Chi Hội PT Koblenz (100)
    Nguyễn Văn Lũy (30) Thông An (50) Lý Kim Huê (20) Huỳnh Hiệp Hoà (20) Nguyễn Pforzheim (40) Đoàn Văn Hià, Lai Minh Huyền (70) Lê thị Tuyết (30) GĐ Lý Anh Kiệt (100) Vương Lê Hi-éng hà, Lý Kim Bằng và các bạn (450)Vũ Thị Hải yến (10) Lê Thị Ngọc Bích (20) Trần Quang Vinh (50) GĐ Hoàng Tấn Thanh (50) GĐ Minh Hoa (100) Mạc Phong (100) Appavou Thị Kim Xuân (30) Trương Thị Hồng Liên (20) Nguyễn Phước Long (50) Lê Thị Kim Phương (50) Ẩn danh (50) Hà Minh Diệu Trần Phi Long (50) Trần thị Tuyết Anh (40) Thiện Lạc (20) Trương Thị Thanh Hoa (20) Bát thấu (20) Lê Thi5 Hiền (100) Diệu Phượng, Diệu Ngọc (280) Lê Thị ánh nguyệt, trần Minh Nhàn (70) Tuấn Hiền (100) Mỹ Ngọc (20) Vinh Nga (20) Nguyễn Thị Xuân Phường (50) Lê Thị Niên (10) Trần Thị Bé (20)Quảng Hưng (10) Diệu Minh, Minh Đạt (20) Đồng Phước (10)Diệu Sương (5) Tịnh Phương (10) Diệu Trừ (10) Diệp Quang Danh (20) Như Nghiêm (10) Quảng Thí, Diệu Hương (20) Lê Ánh Nguyệt, Nguyên Châu (10) Nguyễn Thị Minh Châu (40) Denise Vogelgesang (50) Appavou Đức Thanh (20) Đoàn Hiên Marc (20) Lê Hoà Thuận (20) GĐ Lê Thị Nghiã (40) GĐ Ông Samy (100) Phạm Thị Hải (100) Trần Thị Bé (20) Trần Thị Duy (250) Nguyễn Thị Mỹ (70) Trần Thị Vân lan (20) Châu thị Chu (20) Liêu Văn Lên (100) GĐ Hồ Diệu Minh (100) Lương Kim Minh (30) Hoàng Hồng Phương (50) Trang Thị Nga (20) Cầu siêu em Nguyễn Thành Sang (300) Lục Thị Thanh Dung (200) Ẩn danh (300) Kim cúng cho Léon (420) lai Minh Huyền cúng Cha (100) Nguyễn Thị Tuyết (10) Lê Ngọc Bích (20) Thành trinh cúng tượng Quan Âm (200) Thủy Giàu (100)n Phạm valentine (100) Trương Hải Đường (36) Dưong Nữ (20) Tommy Chang (50) Chi Thu/lào (20) Đồng hạnh (20) Đào thị Thanh Dung (20) Võ Hữu Lễ (20) Vũ Huệ Phan (30) Lý tấn vạn, Lý Hồng Diễm (50= Quảng Ngộ, Diệu Hiền (100)Nguyên Hảo, Nguyên Quý (50)
    Tống Anh Dũng (20) Đoàn Thị bạch yến (100) Ống heo con chị Keo (57) Tôn Ngọc nga (110) Nguyễn Thị Nga (50)  Thúy cúng cha Mẹ (100) Diệu Linh (30) Diệu Đức (280) Diệu Quyên (30) Diệu Qúy (20) Trần thị Tuyết Anh (40) Hà Minh Diệu (50) Lê Thị Kim Phượng (150) Linda Diệu Liên (20) Đồng Hoàng (20) Má Đồng Hoàng (20) Quảng tâm, Diệu Ngọc (50) Châu Hoà hồi hướng cho cha mẹ (200) Nguyễn Hữu Diệu (50) Châu Hoàng Hải (50) Marie Paul Huỳnh (50) Đoàn Chí Minh (20) Trần Gia Hy, Kévin (50) Nguyên Trí (30) Diệu Thanh (20) Lê Thị Hiền (50) Quảng Hưng (10) Triệu Bình (30) Bùi Chi (50) Diệu Hiệp (50) Hồ Thị Ngọc Mỹ (30) Trần Minh Nhân (30) Diệu Phục (30) Diệu Hạnh (40) Nguyễn Thị Châu (30) Tuyết Trinh (20) Cao Mỹ Hằng (20) Huỳnh thị Tuyết Nga (20) Trần Phi Hùng (20= Chu Thị Hường (50) Trương Thị Bích Loan (30) Thuỳ Linh (20) Võ Đình Hoàn (20) Út Ty (20) Quảng Tế -30) Nguyên Tịnh (+60) Mạc Phòng (100) Tăng Thị Anh (20) Trần Quốc Long (100) Phạm Lê Kim Hoa (20) Lebezon Solange (20) Ong Thị Thó (30) Hoàng Thị Thúy Liễu (20) Trần Ngọc Nhạc (20) Lê Thị Ngọc Bích (20) Vũ hị Hải yến (10) Nguyễn Quan Vinh (30) Diệu thơ (30) Trần Văn Út (20) Lâm Ánh Tiên (50) Trương Michel (20) Võ Anne (100) Cao Hùng Hân (20) Cao Siêu Mùi (20) Từ Đức Hải (50) Limphadky Thị Thảo (20) Phạm thị hảo (20) Phạm Công Toại (20) Trần Thị Liễu (50) Minh Nguyệt (50) Quảng Huệ (50) Misa Tùng (50) Đào Văn Quang (20) Trần Nhựt Phượng Huyền (50) Nguyễn Tiến Hùng (20) Nguyễn Thị Trúc Uyên (20) Trần thị Mai Châu (30) Châu Thị Ngọc Mai (40) Nguyễn valentine (100) Nguyễn Văn trí (50) Lê Tùng Phương (120) Lai Minh Huyền cầu siêu cho Cha (230) Sangha des Colibris (41) Bùi Ngọc Loan hồi hướng cho Mẹ (900) Lê thị Tuyết (50) Lớp Việt ngữ (135) Ẩn danh (200) Lưu Phạm thị Hương (50) Đồng hạnh, Đồng Tín (50) Stéfane Rustige (50) Trần Thị Bích Phương (50) Nguyễn Mai Hoà (20) Châu thế Mưu cúng Cha Mẹ (100) La6m Sơn Hải cúng Cha (200) Nguyễn Thị Bích hường (30) Lê trọng Hiếu (20) Thông An (100) Trương Thị Thanh Hoa (20) Tạ Xuân Lịch (20) Phạm Hồng Như (50) Vũ Hùng Châu (30) Trần Phi Long (50) Châu Linh (10) lê Thị Kim Phương (100) Nguyễn Pforzheim (10) các Ẩn danh (170) Phạm văn Bình, Phạm Thúy Doan, Nguyễn Angelina, Nguyễn Frank (???)
     Au Appavou Đức Thanh (80) Ẩn danh (127) Don de la Sanghe Colibris (87) Lê Thị Nghiã (20) Nguey-'n Văn tâm (300) Ẩn danh (75)Đồng Nhàn (100) Diệu Nhị cúng cho Cha Huỳnh hữu (300) Quang Jean Pierre (20) Cô Tiếp Nguyễn Marie (50) Ẩn danh (30) Diệu thanh (50) Lê Ngọc Hạnh Phước (200) Nguyễn Thị Kim (50) Mme Tịnh Comool (20) Đồng Ngân (50) Me Manlen Lieu (50) Chị Thon (70) Phạm thị Ny (100Sfr) Jacqueline Becthon (150) ÔB Có (200)GĐ Martin Léon (150)Au Appavou Saly (220) Cúng hương linh cụ Đỗ Văn Lễ (100) Vương Kim An, Kim Huệ, Võ Đình Trọng (200Sfr) Nguyễn Ngọc Thu (10) Khánh, Minh, Ngân, Tuấn, Ngọc (50) Giang Minh Lan (20) Lưu Tuyết Lan (50) Diệu Lộc (100Us) Ẩn danh (120) Vương Kim Liên (50) Hà Thị Ánh Tuyết (50) Thiện Liên, Thiện Anh (50)
       Trần Thị Ly Tao (30) Bùi Chi (50)Lê Thị Ngọc Bích cúng Bố Lê Nguyên Hà (200) don pour la pagode (33) Himmelsbach P. Dominik, Phạm Thị Kim ương (80) Ẩn danh cầu siêu (250) Con cúng cha hà Ngọc Vinh (200) Phùng Văn Tuấn (30) lê văn Quang, Hà thị Thanh tâm (20) Adamy Hồng Nhung (50) Đồng Kệ, thiện Cao (50) Quảng Chương, Giác Chánh, Huệ Viên (150) Út Ty (20) các Ẩn danh (667) Trương hị Thanh Hoa (20) Lâm Bích Ngiọc (60) Kisakool Lynda (70) Anh cúng cho Au Appavou Đức Thanh (240) Nguyễn bá Quảng (20) Don pour la pagode (20) Huỳnh hải Sơn, Trần Kim Hai (100) Sangha des Colobris (33) GĐ Trần Văn Bình và Au Appavou (134) Cúng cho Lâm Văn Thân (300) Trần thị Vân lan (30) Chị Thon (25) Lâm Bích Phượng (100Sfr) GĐ Trương Thanh Tùng (50) các Ẩn danh (402) Diệu Hưởng (20) Bùi Chi (50) Diệu Qúy (70) Diệu Linh (30) Diệu Nguyên (30) Hoa Phúc (40) Diệu Đức (30) Diệu Mẫn (30) Diệu Hương (20) Đồng Hoàng (20) Nguyễn Thị Nga (20) Trần Thị Kim hai (20) Phan Thị Thanh Tâm (20) Trần Gia Hy (20) Nguyễn trần Kévin (20) Trần Thị Thanh tuyền (50) Diệu Lương (50) lê thị tuyết (50) Quảnhg Huệ (40) Trần Thị Diệp (50) Ngao André (10) Đặng Thị Kim Oanh (50) GĐ Nguyễn Sơn Hùng/Tokyo (300) Trần thị Thuỳ Linh (20) Phùng Evan (10) Diệu Nguyên (50) Vũ Thị hải yến (10) Lê thị Ngọc Bích (10) Quảng Tế (30) Trần Văn Phước (20) Diệu Hạnh (30) Trần thanh tuyến (30) Ong Thị Thó (30) Huỳnh thị Nhị (20) Minh thành (20) Cao hữu giáo (20) Cao Mỹ hằng (20) Cao Hữu Triều giang (20) Nguyễn Thị Tuyết Nhung (20) Nguyễn tiến Hùng (20) Nguyễn thị Lệ thanh (10) Nguyễn thị tuyết Ngọc (10) Phạm Hưũ Chương (20) Au Appavou (20) Lê Thị Hiền (20) Nguyễn Đức thắng cầu siêu cha Nguyễn Đức niên (50) Các Ẩn danh (110) Lê thị Nghiã cúng mẹ (30) chú Tư chị Bích (30) Lý Thị Kim Huệ (30) Bà Som Thị hạnh (50)
    Kammerer Christophe (20) Ẩn danh (270) Lê Ngọc (200) Elisabeth méditation (60) Sangha des Colobris (12) Nguyễn Na Đinh (30) Noah Mo Conky (100) Nguyễn Huy Lam (50) Vũ Thị hải yến (10) Ẩn danh (80) Nguyễn Thị hạnh (20) Lý Kim Huê (20) Phạm Thị Kim Hương (30)
    Ẩn danh (451) Ẩn danh (914) Ẩn danh (425) Hoàng Kim Liên cầu siêu Mẹ (50) Sangha des Colobris (46) Au Appravou Đức Thanh(170) Nguyễn thị Tuyết Phượng (20) Bành Tâm Sơn (50) Phan Thị Thanh tâm, Nguyễn Trần Kévin (100) Thiện Kim (100) Lư Diệu Lương (20) Julien Fuess (50) Phạm valentine (100) Thiên Kim cúng Mẹ (200) Đồng Tuỵ (50) Bùi thị Ngọc Loan cúng Mẹ (600) Diệu Ngọc, Quảng Tâm (50) Trần thanh danh cúng Cha (100) Raguenes <morgan (75) Lê thị Ngọc Bích cúng Cha (100) Vũ Thị Hải yến (10) GĐ cúng cho hà Ngọc Vinh (350) Đồng Hướng cúng con (200) Diệu Linh, Diệu Đức (40) Phạm Công Hoàng (50) Nguyễn Thị Thu Hiền (50) Nguyệt Chánh chi, Mừng Chi, Quảng Thiện, Liên Minh (40) Lê thị Hoa (20) Châu thị Ngọc Mai (30) Vũ Caroline (50) Khê Hương Dung 1,2, Hoa Ngân Lương hà Liên Thủy cúng cho Mẹ chị Liên (100) GĐ Diệu Khánh, Thiện Khánh (300) Lý Thanh hương (10) Lý Thị Thoa (100) Lê Minh Huyền (20)
      Cô Tâm (50) Ẩn Danh (100) Bùi thanh Bình (30) Đoàn Chi Minh (10) lê Thị Ngọc Bích (60) sacha (20) Dương Thị Muội (50) Nguyễn Vương Hơn (20) Chu Thị hạnh (20) Ẩn danh (259) Ca sĩ Thanh thanh (50)Nguyễn Văn Lũy (30) Nguyễn Tiến Đức (100) Nguyễn Thị Lan (30) Tu Tu (20) Nguyễn Văn Tuấn (150) GĐ Lý A Hùng (100) Sangha des Colibris (11) chuà Lào (100) Trần Trí Đức, Khiêm (20) Misa Tùng (100) Quan Kim lang (120) Võ Hoàn Kiếm (20) Diệp Quang Sang (30) Tống Anh Dũng (20) Nguyễn Mai Hoà (10) Phạm Thuỵ Đoan (30) Mappus Guillaume (50) Diệu Thanh (10) Nguyễn thị Tuyết Nhung (150) Nguyễn thị Lệ Thanh (50) Trần Diễm Khanh (20) Ngô Thị Nhiên Ảnh (50) Phạm Tuyết Liễu (20) Võ Thị Mai Thương (20) Bùi Chi (20) Lê Thị Tuyết (20) Lê Thị Ngọc Bích (10) Võ Thị Ngọc Yến (20) Nguyên Hiền (18) Diệu trí Cường, Phan Thị Ngọc Thảo (50) Nguyễn Đình Hiệp, Phạm thúy Đoan (100)
GĐ Nguyễn Hữu Trí (30)
     Võ Hữu Lễ (40) Ống heo cuả Misa (130) Ulrich Thị Phương Thảo (20) Chu Thị Hường (50) Trần Văn Lâm (30) Hoàng Xuân Hậu (20) François Kirch (54) Phạm Văn Hí (20) GĐ Minh Châu (20) Nguyễn Thị Nhung (30) Lê thị Khánh (140) Ống heo con Diệu Hiệp (31) Diệu Hiệp (10) Diệu Liên (50) Ẩn danh (20) Hélène (10) Lê thị Ngọc Bích (70) Liên Diệu châu (30) GĐ Hà Ngọc Vinh (500) Nguyễn Jean Philippe (30) Ẩn danh (100) Hoàng Thị Cẩm Tố (20) Lâm Văn Thân (50) GĐ Lê Thị Minh Châu (600) Don pour la pagode (21) Phạm Thị Mót (350) Các Ẩn danh (239)
     Trang Huệ Nghi (20) Trịnh thị Khiếm (120) Phạm Tuấn (30) Vũ Văn Phương (50) Phạm Thị Lan (100) Trần Tâm (20) Mạc, Phòng (100) Nguyễn Văn Lộc, Ngô Sang (100) ng Thị Thó (120) Trịnh Thị Nhị (20) bé Hoàng Anh (20) Trần Thanh danh (100)GĐ Lishe Yang (20) GĐ Tuấn Cường (130) Nguyễn Thị Nguyệt (50) Diệu Hiệp (50) Quảng Phước (100Us) Hoàng Tâm, Hoàng Minh (20) Nguyễn Thị Lệ Thanh (50) Nguyễn Ngọc Sang (30) GĐ De laprune (20) Kim Sơn (50) Tôn Hà Nguyệt Ly (20) Nguyễn Thị Thủy (20) Trương Thị Thanh Hoa (50) Nguyễn Minh Quân (20) Cathy Nguyệt Hằng (10)Hoa, Phúc (100) Trần thị Kim Hai (50) Diệu Hồng (200) Huỳnh Hải Sơn (30) Nguyễn Thị Minh Ngọc (50) Trương Thanh tùng (50) Lý Tấn tài (50) Lê Nhựt Phương Huyền (50) Ẩn danh (300) Diệu Khai, Diệu Ngọc, Diệu thông, Quảng Tâm (100) Đức Ly (50) Đoàn C Linh Phạm M Thu (30) Vũ thế Thành, Vũ Bội Thuyền (50) Kousakool Lynda (50) Darry (120) Nguyễn Thị Hồng Hạnh (10) GĐ Ngô Nguyễn (50) Diệu Lộc (50) Lê Nhã Anh Thự (10) Nguyễn Văn thân (20) Trương Thuý Hằng (20) Nguyên Pforzheim (10) Tống Anh Dũng (20) Dương Thị Tâm (50) Trương Đức Hạnh (10) Nguyễn Mỹ Chi (50) GĐ Trương Thanh Tùng (50) Trương Xuân Mai (100) Nguyễn Marcel (50) Thiện Anh, Ngọ Đăng, Thiện Liên (70) Nguyễn Thị Khánh Đang (20) Nguyễn Thị Nga (50) Các Ẩn danh (410) Anne Võ (100) Nguyễn Văn trí (100) Fabienne Hoàng (50) Fédéric Nguyễn (30) Châu thị Ngọc Mai (20) François Kirch (54) Lê Thị Khiếm Trịnh (120) Phạm Văn Cư (50) Vũ Văn Phương (100)                               
  Phật tử Marseille: Tịnh Trí (20) Thiện Hộ (40) Lưu Hạnh dung (50) ặng Chương Hào (50Us) Đoàn Hà Vi (20) Thiện Thọ (20) Cao Hùng Cyường (100) Đoàn Sơn (100) Hồ Kim Sinh (20) Phùng Ngọc Minh (200)  Diệu Thiện (50) Phan Mậu Tráng (70) Nguyễn Xuân Hùng (50) Diệu Phương (50)
     Ẩn danh (644) Phạm Hữu Trí (250) Trần Minh Mẫn (70) Bùi Chi (50) Liên/Diệu Châu (80) Chheng Sương (50) Huỳnh Nguyễn Hoàng Trang (50) Nguyễn thị Bích hường (30) Lê thị Niên (40) Ong Thị Thó (60) Bà Tinh Comool (20) François Kirch (27) Tâm Hỷ (20) Diệu Liên (50) Vũ Thị hải yến (10) Diệu Mẫn (20) Diệu Tâm (20) Di(êu Châu (40) Lý Đạt Sang (100) Huỳnh Céline (100) oHuỳnh Thị Cẩm Tố (50) Nguyễn Minh Phượng (50) Lê Phước bảy (40) Nguyễn Lê (20) Diệu Liên/Đức (100) Don pour la pagode (34,5) Huỳnh Thị Ngọc Kiều (30) Tôn Nguyệt Ly (1500) Đỗ Thị Thu Hương (20) Liêu Văn Lên 50) Trịnh Thị Danh (150) Huệ Dao Dinh (80) Đặng Lệ Hiền (50) Huỳnh Văn Tâm (50) Trần Thị Bé (50) Trần Thanh danh (200) La Su Khiêm (20) Cúng cụ Huệ Minh (100) Lê Thị Ngọc Bích (100) Cathy Lý (100) Tôn Nguyệt Ly (20) Sangha (39) Nguyễn Thị Trang (75)