Phật Đản Phổ Hiền-PL2558

Lễ Phật Đản Chùa Phổ Hiền (2558)

 

Năm nay chùa Phổ Hiền, Strasbourg Pháp Quốc tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2558, và hai ngày Tịnh Tu Thọ Bát Quan Trai, thứ bảy + chủ nhật, từ ngày 14.15 tháng 6 năm 2014, dưới sự chứng minh hướng dẫn của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover.

Sáng thứ 7 vào lúc 9 giờ 15 ngày 14.06 Sư bà Thích Nữ Như Tuấn, khai thị và truyền giới Bát Quan Trai. Đến 10 giờ 45 lễ tụng Kinh Pháp Hoa phẩm Dượng Vương Bồ Tát bổn sự , Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, do Sư cô Thích Nữ Hạnh Quang hướng dẫn, đến chiều 14 giờ Sư Bà Thích Nữ Như Thuấn, Thuyết pháp đề tài người Phật Tử phải chuẩn bị gì trước khi lâm chung . 15 giờ 30 tụng kinh Pháp Hoa tiếp phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, phẩm Đà La Ni + phẩm Diệu Trang Nghiêm và phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, Tối đến 20 giờ 30, Hòa Thượng Phương Trượng pháp đàm.

Xin mời xem hình ảnh nơi trang nhà Viên Giác/Đức theo link sau đây:

http://viengiac.de/2014/06/le-phat-dan-chua-pho-hien/