Huân tu 26,27.01.2014

 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HAI NGÀY HUÂN TU 26 và 27/04/2014

 

                                                NGÀY 26/04/2014    
       
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ PHỤ TRÁCH  
       
09h00 – 09h15 Tập họp và điểm danh D. Dạo  
09h15 – 09h40 Lễ Phật Q. Phước  
09h40 – 10h20 Chia Đội, Chúng, Đàn Q.Hưng-D.Đạo  
10h20 – 11h20 PHẬT PHÁP    
  Thiếu và OV: bài pháp cuả Sư Cô (30') Sc Như Quang  
  Thiều: Nhân và quả (30') Q. Phước  
   Oanh vũ:     
  Lớn: ôn Cuộc đời Đức Phật D. Lành  
  Nhỏ (sen non): học và vẽ  cờ PG D. Đạo  
  Học bài hát: Hoa sen- Trăng Tròn Tháng Tư D. Đạo  
11h20 – 11h50 Sinh hoạt vòng tròn, học bài hát theo đội  Q. Hưng -Stéphanie  
11h50 – 12h00  Chấp tác: đội hành đường Các em khác kinh   
12h00 -13h00 ĂN TRƯA – chấp tác: đội vệ sinh, rưả chén hành   
13h00 – 13h30 nghỉ ngơi tự do    
13h30 – 14h30 Ôn bài (Thiếu và OV lớn)  D.Đạo- N.Đức  
14h30 – 15h00 Sinh hoạt vòng tròn, trò chơi mới Q. Hưng-Stéphanie  
15h00 -16h00 Thiếu:Thuyết trình đề tài Tứ Nhiếp Pháp Ng. Đức  
  Oanh vũ lớn: làm bài thi D.Lành  
  Oanh vũ nhỏ: tô màu lá cờ PG, viết tiếng Việt D.Đạo  
16h00 – 16h30 Gouter Đ. Phước  
16h45 – 17h45 Thiếu: xếp hoa sen D. Đạo  
  Oanh vũ:    
  Lớn: nghe kể chuyện (xem phim) Ng; Đức -D.Lành  
  Nhỏ: nghe kể chuyện (xem phim)    
17h45 – 1800 Chấp tác: Đội hành đường    
  Tập hát thuộc bài Dây Thân Ái Ng. Đức  
18h00 – 18h30 CƠM CHIỀU  Đ. Phước  
18h30 – 19h00 Chấp tác: Đội vệ sinh, rưả chén    
19h00 – 19h30 Nghỉ ngơi    
19h30 – 21h00 SINH HOẠT QUANH ĐÈN D. Đạo -Ng. Đức  
  Chuẩn bị văn nghệ bỏ túi    
       
21h00 -22h30 Đoàn sinh vệ sinh cá nhân    
  Ban huynh trưởng họp    
22h30 CHỈ TỊNH    
       
       
       
       
       
                                    NGÀY 27/04/2014    
       
THỜI GIAN CHỦ ĐỀ  PHỤ TRÁCH  
07h00 Thức chúng Q. Phước(D. Đạo)  
07h00 – 17h50 Vệ sinh cá nhân    
08h00 – 08h30 Lễ Phật Quảng Phước  
08h30 – 09h00 ĂN SÁNG Đồng Phước    
       
09h00 – 09h30 Chấp tác: Đội hành đường    
09h30 – 10h15 Trò chơi lớn tất cả đoàn sinh tham gia Q.Hưng -Ng.Đức  
       
10h15 – 10h30      
       
10h45 – 11h15 Thiếu: làm bài thi Q. Hưng, Ng. Đức,   
  Oanh Vũ lớn: làm bài thi D.Lành  
  Oanh vũ nhỏ: thi tô màu đẹp Huỳnh Anh-D. Đạo  
11h15 – 11h45 Sinh hoạt vòng tròn chung D. Bạch- Q. Hưng  
       
11h45 – 12h30 ĂN TRƯA – chấp tác: đội hành đường Đ, Phước, D. Đạo  
12h30 – 12h45 Chấp tác đội vệ sinh, rưả chén  D. Đạo  
  Các em khác đi kinh hành Ng. Đức, D. Bạch  
12h45 – 13h30 Nghỉ ngơi Htr. Chấm bài thi  
13h30 – 14h00 Phát bài thi các đội trưởng, phó  
14h00 – 14h30 tự trị theo đội, chuẩn bị văn nghệ bỏ túi    
14h30 – 15h30 văn nghệ bỏ túi (theo đội)    
15h30 – 15h45 gouter    
15h45 – 16h30 TỔNG KẾT    
  Truyền đăng: lên bậc cho ngành Thiếu và OV sư cô Như Quang  
  Nhận xét hai ngày sinh hoạt Ng. Đức  
  Khen thưởng D. Đạo  
  Huấn từ cuả Sư cô    
  Phát biểu cuả bác gia trưởng, Htr. Q. Hưng,    
  Kết giây thân ái