Lễ Vía Phật A Di Đà và Thọ Bát Quan Trai (14+15/12/2019)

                                                               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật           

                                   Kính thưa quý thiện hữu tri thức,

             Đức Phật A Di Đà, Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc có phát 48 đại nguyện nhằm trang nghiêm cõi nước của Ngài, cứu giúp chúng sanh trong thế giới Ta bà thoát khỏi tham sân si của cuộc sống  và gieo duyên với hạnh nguyện độ sanh. Ngài đã phát nguyện: “Nếu con được thành Phật mà Trời và Người trong cõi vô lượng thế giới chư Phật mười phương không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, cúi đầu đảnh lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui mừng tu hạnh Bồ Tát, được hầu hết Trời và Người kính trọng. Nếu không được như thế thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác.”

           Nhằm kỷ niệm ngày đản sanh của bậc Thầy giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh Độ – Đức Phật A Di Đà – Chùa Phổ Hiền thành phố Strasbourg/Pháp sẽ long trọng tổ chức lễ vía Ngài và tịnh tu thọ bát quan trai vào THỨ BẢY và CHỦ NHẬT ngày 14, 15 tháng 12 năm 2019 dưới sự chứng minh và hướng dẫn của HTT Trí Minh đến từ Na Uy.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ:

Thứ Bảy 14.12.2019:  

09 giờ 00 : Phật tử tề tựu
09 giờ 30 : Lễ Truyền Giới hoặc khai thị khoá tịnh tu
10 giờ 00 : Pháp thoại
11 giờ 45 : Chấp tác
12 giờ 00 : Quá đường, niệm Phật, kinh hành
13 giờ 00 : Chỉ tịnh
14 giờ 00 : Tụng Kinh
15 giờ 00 : Pháp thoại
17 giờ 00 : Công phu chiều
18 giờ 00 : Dược thực
19 giờ 00 : Tịnh Độ và Pháp Thoại (hoặc Pháp Đàm)
22 giờ 00 : Chỉ tịnh


Chủ nhật 15.12.2019 

06 giờ 00 : Công Phu Khuya
07 giờ 30 : Điểm Tâm
09 giờ 00 : Lễ Tạ Pháp và Lễ Xã Giới
09 giờ 30 : Thời Pháp nhân ngày Lễ Viá
11 giờ 00 : Lễ Viá+Cầu an+Cúng Ngọ và Cúng Chư Tiên Linh
12 giờ 00 : Thọ trai và hoàn mãn

(chương trình có thể tùy nghi thay đổi)

                   Kính thông báo đến toàn thể quý thiện hữu tri thức và Phật tử gần xa tại tỉnh nhà và các vùng phụ cận gần biên giới Pháp – Đức sắp xếp thời gian về tham dự Lễ.

Kính chúc quý vị luôn luôn tinh tấn và thân tâm thường an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật