2013

Chuà – Chi Hội – Nhóm Phật Tử:

Khánh Anh (2000) Chuà Thiện Minh (1000) Chuà phật Huệ (1300) Chuà Trí Thủ (1000Sfr) Chi Hội PT Karshure (200)  Hội Phật giáo Lào (200) Chi hội PT Weiesbaden (200) Nhóm Phật tử Đức_ đại diện Diệu Khánh (590) Nhóm Thiền người Pháp (150) Sư Bà quyên góp/Đức (1260)

Chư Tôn Đức:

HT Quảng Bình (1000 Sfr) TT Thích Như Tâm_Đan Mạch/chuà Quảng Hương (2000Kron) TT Thích Đồng Văn (500) ĐĐ Thích Nguyên Hùng (400) ĐĐ Thích Quảng Viên (200) SC Huệ Lạc (500) TT Thích Quảng Đạo (200) TT Thích Nhuận Hương/KA 200Sfr)Ni chúng kiết Đông tại Thụy Sĩ (100Us, 155Eu, 300Sfr, 200Dkr) TT Thích Tâm Huệ (320Sfr, 140Us, 100Dkr, 150Eu) SC Hoàn Thiện (300) SC Quảng Tuệ (100) SC Nhuận Lương (400) Tỳ kheo Thích Pháp Trí (100)
HH Thích Như Điển (1500) Ni Sư Diệu Phước (1000) Ni Sư Diệu Trạm (500) SC Linh Thanh (100) ĐĐ Thích Viên Giác (1000) Tịnh hạnh Nhân Diệu Thiện (100 + 500Us) SC Như Quang (500) SC Tịnh Hiền (200) SC Huệ Hạnh (1000) SC Chân Mẫn/chuà Từ Quang (200) SC Hạnh Thân/Đan mạch (200) SC Diệu Ngọc/Thụy Điển (200) SC Huệ Ngọc (100) TT Thích Thanh Phong (2000Us)  HT Thích Trí Minh (1150)

Phật Tử:

Nguyễn Thị Lý Hương Mélodie (100) Trần thị Diệp (200) Nguyễn Thị ba (100) Diệp Thanh Sơn (500) Dư Thị Trang (20) Trần Thị Kim Phượng (1000) Diệu Kiệt Đỗ Thị Huấn (100) Lương Văn Xinh (2000) Trịnh Thị Khiếm (1000) Lê Thị Anh Hoa (50) Đào Thị Thu (50) Huỳnh Trí Thái (200) Nguyễn Văn Vũ (3000) Covindassamy Venou, Châm (100) Cao Thị ngọc lLợi (100) Phan Văn Thịnh, Anh Tú (1000) Quảng Hiệp (50) Nguyễn Thị Bích hường (200) Nguyễn Huy Chiến (50) Nguyễn thị Mật (100) Phạm Hoàng Vũ (100Sfr) Trịnh Hoàng Xuyên (1000) Trịnh Sandrie (200) Nguyễn  Thị Thoa, Như Tùng (200)Mai Anh (50)Thiện Kim (100) Trần Thị Phương Mai (500) Nguyễn Mélodia (100) Lưu Hồng Điệp (1000) Võ Mai Liên (4000Sfr) lâm Thoại Tường (100 Sfr) cô Diệu Bạch (300Sfr) Nguyễn Thị Mạc (100) Diệu Đức (500) Võ Đình Hoàn (300) Covindassamy Thị Ngoan (150) Hoàng Thúy Liễu (50) Trần Thùy Linh (50) Triệu Khánh (50) Trần Thị Đảnh (500) Trần Văn Lâm (500) Trịnh Thị Danh (500) Lâm Thoại Tường (100Sfr) Trần Hiền (200 Sfr) Đoàn T Thuận (200Sfr) Diệu Thảo (KA 200Sfr) Đồng Thanh (50 Sfr) Nguyễn Chiêu (200Sfr) Đàm Cầu (30Sfr) Cassanova Bruno (30Sfr) Quảng Tế, Diệu Hoa (2000) Đỗ Thị Phan/Đồng Ngọc (20) Thiện Hà (20) Huỳnh Văn tâm (100) Diệu Liên (100) Huỳnh Kim (500)Liêu Văn Lên (50) Huỳnh Văn Tâm (50) Mr Trí (500) Huỳnh Vĩnh Phát (500) Lương Văn Xinh, Lương Thị Ngọc Việt/Diệu Vân (200) Lý Thanh Hương/Diệu Hoa + Nguyễn Phước/Chiếu Minh (50) Nguyễn Ngọc Hoa + Nguyễn Viên Sơn (50) Trương Xuân Dần (50) Trương Xuân An (50) Trần Quế Lâm (50) Đăng Dương Thanh Thanh (40) Trí Thiện, Trâm Anh (100) Nguyễn Minh Phát (500) Nguyễn Thị Tuyết Nhung (1000) Nguyễn Thị Lệ Thanh (100) Nguyễn Thị Tuyết ngọc (100) GĐ Mai&Lan (2000) Trần Thị Cẩm Duyên (1000) Nguyễn T Ngọc (155) Trưong Thanh Tùng (100) Trưong Phillipe Phong (100) Mme Hoàng Marlène (2000) Nguyễn Kim Oanh (30) Tôn Nữ Thiên Nguyên (30) Thân Pháp Hưởng&Thân Uyên (100) Phạm Công Tâm (80) GĐ Jacqueline (500) Roger/Minh Thành (50) Trương Thị Hải Đường (184) educ Catherinr/Diệu Phụng (2000) Ẩn danh (100) Nguyễn T Nho, Nguyễn Đình Đức (100) Lê T Thu Hương (150) Diệu Quyên (500) Đăng Dương Thanh Tâm, Thanh Thanh (500) OB Trần Văn Hương (30) OB Trần Ngọc Châu (30) Nguyễn Thị Minh Phương (100) Bùi Phúc Ân (500) De La Prune Thị Mạnh (100) Phạm Hồng Minh (500) Phạm Vĩnh Long (300) Covindassamy Bạch Phượng (1000) Trang Nguyên Tịnh (300) Lê Ngọc Hạnh Phước (200)- Ô Ba Xuyên vận động (440) với những tên như sau: Lardy Thị Hường (20) Nguyễn văn Lam (200) Trần Thị Hương (60) Nguyễn Văn Trí (100) Nguyễn Thị Hà (10) Phan Trọng Nghiã (50)- Phật tử ở Tiệp Khắc (1400Eu gồm: GĐ Tô Văn Hoàng, GĐ họ Quách (500) GĐ Phạm Hồng Minh (200) Kiều Thị Hoà(100) Cao Ngọc Lâm (100) GĐ Hùng Thuý (50) GĐ Thúy Mùi (50) Niệm Phật đường Phật Ẩn (205) Hoa Tâm (50) Minh Quế (40) Hejdová Vajka (10)- Bou Phan Dary (300) Nguyễn Thị Hội (100) Nguyên Biên (500) Linda Kusakool/Diệu Liên (1000) Phái đoàn cô Diệu Khánh vùng NRW (2200) Đạo Tràng Vô Lượng Thọ Praha (1870) (gồm: Dung 20, Hải, Lâm 50, Minh, Nhinh 300 Ninh, Ninh 500 Học, Ánh 500 Hồi, Hà 500) – Phạm Văn Phấn (15) Trần Minh Chiêu (50) Nguyễn Thị Kiêm (100) Thành/Đức (100) Trần Hồng Dũng (50) Chu Thị Hường (40) Phạm Hữu Chương (20) Hoa, Hảo (40) Phạm Ngọc Anh (60) Diệu Thành (10) Nguyễn Ngọc Xuân (30) Nguyễn Ngọc Linh (30) Ẩn anh (15) Đỗ Thị Huệ (100) Nguyễn Thị Quyên (100) Chi hội Mannheim (200) Trần Văn Minh (100) Lý Thuỷ Tiên (15) Đào Văn Quang (20) Trần Phi Hùng (200) Anne Vo (200) Cao Tấn Hưng (50) Nguyễn Marcel (100) Thiện Cao, Đồng Kệ (100) Lê Vinh (100) Lê Thị Sỹ (100) Vũ Thị Thoa (100) Thiện Mỹ, Diệu vân (100) Đào Thị Ngọc Lan (20) Nguyên Lộc, Nguyên Phước (80) Hồ Kim Sinh (30) Đỗ Văn Cường (50) Thiện Xuân (10) Nguyễn tấn Hổ (200) Triệu ánh Tuyết (50) Nguyễn Thị Trường & Nguyễn Thị Thân (50) Nguyễn Thị Phương Lý (50) Nguyễn Thị Minh (50) Nguyễn Thị Ngọc (20)Tâm, Hiếu, Huy, Minh Hiền (100) Nguyễn Ngọc Thúy Oanh (20) Trần Thị Thu Hải (50) Lục Xuân Ngọc (100) Nguyễn Thị Quyên (100) Nguyễn Hữu Học (100)Quan Kỳ (100) Nguyễn văn Bình (50) Trương Thị Thanh Hoa (50) Chheng Đức (200) Lư Yến Phương (50) Kammerer Christophe, Tuyết Minh (50) Ngô Minh Huệ (50) Võ Thị Hoàng Điệp (100) Võ Thị Hoàng Oanh (50) Trương Hon (10) Cao Mỹ Hằng (200) Trần Văn Hoàng (100) Nguyễn Vinh Quang (100) Trần Tuệ Minh Lukas (30) Ẩn danh (40) Lưong Thị Thu Thuỷ (50) Lobato deFaria Thúy (30) Tô Văn thị Lý (30) Đoàn Thị Mỹ Lệ (20) Cao Văn trường Vincent (50) Vùi thị Măng (50) GĐ Hùy Thị Minh Châu (800)Kim Hên (300) Bùi Thị Kim Ba (100) Quảng Thuận, Diệu Lan (50) Đồng Nhã (100) Trầbn Thị Ngọc Bích (120) Trần Văn Nhiêu, Nguyễn Thị Sâu, Thái Thị Na, Nguyễn văn Sành, Nguyễn Thị Bé (330) Huệ Minh (35) Minh Trân (30) Bùi Chi (2000) Nguyễn Thanh Quy (2000) Cụ Diệu Đức (500) Nguyễn Thị Nga (150) Phạm Thị Thúy Nga (100) Lê Văn Quang (120) Tống Anh Dũng (100) Phạm Thị Liễu (50) Trần Thị Kim Phượng (300) Minh Nguyệt (60) Chung Thành, Chung Thị Thu Hồng (50) Phillippe Krebs Thu Diễm (40) Trương Lâm tuyền (50) Nguyễn Thị Thái (20)Các ẩn danh (95) Diệu Pháp (50) Tôn Thúy Bích (50) Nguyễn Huy Tùng (200) Hương Diễm Khánh (100) Thái Thị Gở (50) Định, Đạt (360) Ngô Văn Đước (100) Nguyễn Tiến Hùng (70) Duyên Nghiêm (70) Phạm valentine (500) Út Ty (300) mARCEL Kink (30) Christelle Heintzelmann (30) Karine Sturtzer (30) Tạ Ngân Hiệp (50) Anta Laugier (30) Trần Thị nga (50) Võ Hoàng Kiếm (100) Diên Chí Cường (100) Chi Huỳnh Kiefer (1000) Nguyễn Thị Thu Thủy (200) Nguyễn Khanh Thị Lan (1000) Trần Thị Kim Hải, Huỳnh Hải Sơn (500) Vũ Thị Hải yến (30) Như Liên/em Sư (1000Yen) Đỗ Thị Lịch, Xuân Nghiêm, Minh Triết (50) Tuấn Ngọc (20) Mỹ Hạnh, Diệu Phúc (50) Trần Thị Nuôi/Diệu Trí (200) Tịnh Bảo Nguyễn Thị Kim Liên (300) Diệu Định Phan Thị Niệm (200) Trần Thị Đảnh (100) Lâm Thị Phol (100) Nguyễn Celine (3000) Đồng Ngọc (500) Heinrich Boll (200) Thiện Hội (10) Nguyễn Thị Cẩm thúy (60) Nguyễn danh Thắng (100) Tâm Vũ, Tâm Trí (100) Hương Du (200) Đồng Tuỵ (500) Thị Quang Ngọ Quang Huy (50) Bành Thẩm Cương (100) Chị Hằng (500) Vũ Huệ Phan (20) Trần Phạm Thị Vân Lan (100) Trương Thị Ánh (1000) Trịnh Minh Đức (100) Nguyễn Sơn Jacqueline (200) Lý Thanh hưong (20)